Ratownictwo Medyczne

Jak zostać ratownikiem medycznym? Sprawdź, jakie uprawnienia są potrzebne w ratownictwie!

Jak zostać ratownikiem medycznym? Sprawdź, jakie uprawnienia są potrzebne w ratownictwie!

Chcąc zostać zawodowym ratowniku medycznym, możesz pracować nie tylko w ambulansie. Ratownictwo medyczne to jednak nie tylko udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach czy transport osób chorych do szpitala. W tej profesji niemal ciągle panuje napięcie i stresująca atmosfera.

Zastanawiasz się, jak zostać ratownikiem medycznym? Najlepszą drogą jest ukończenie 3-letnich studiów licencjackich. Musisz mieć świadomość, że jest to zawód nieprzewidywalny i wiążący się z dużą odpowiedzialnością za innych. Daje jednak mnóstwo satysfakcji z niesienia pomocy i ratowania życia lub zdrowia. Jeśli marzysz o tym zawodzie, musisz mieć także świadomość, że oczekiwane są tutaj bardzo konkretne umiejętności i kwalifikacje, a także rozległa wiedza medyczna. Nie bez znaczenia są także cechy charakteru szczególnie pożądane w pracy na oddziale ratunkowym czy w karetce pogotowia. Zdolność do pracy pod presją czasu, sprawność i skuteczność w działaniu czy umiejętność oceny sytuacji na miejscu zdarzenia to wybrane z nich. Sprawdź, co zrobić, by spełniać się w pracy ratownika medycznego i na czym dokładnie polegają jego obowiązki.

Jak zostać ratownikiem medycznym? Konieczne wykształcenie

Do zawodu ratownika medycznego może dołączyć każdy absolwent 3-letnich studiów licencjackich na tym kierunku z dyplomem potwierdzającym tytuł zawodowy. Odpowiednie wykształcenie jest tutaj konieczne, ponieważ do bycia ratownikiem medycznym niezbędne jest dysponowanie odpowiednią wiedzą, a także kompetencjami, w zakresie:

 • postępowania w sytuacjach nagłego zagrożenia;
 • udzielania pierwszej pomocy;
 • anatomii;
 • fizjologii;
 • medycyny katastrof;
 • położnictwa (trzeba umieć przyjąć poród);
 • chirurgii urazowej;
 • medycyny sądowej.

Te umiejętności można także wypracować, niekoniecznie kończąc studia wyższe. Istnieją specjalne kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy, z których korzystają często pracownicy służb ratunkowych, takich jak policja, straż pożarna albo straż graniczna. Dzięki temu nabywają uprawnień do udzielania pierwszej pomocy na miejscu nagłego wypadku i w stanie zagrożenia.

Predyspozycje niezbędne w zawodzie ratownika medycznego

Praca ratownika medycznego prawie zawsze przebiega pod dużą presją czasu, ale również odpowiedzialności za życie i zdrowie innych. Jednocześnie fakt ten zapewnia pracownikom pogotowia ratunkowego wiele satysfakcji. Starając się o zatrudnienie np. w państwowym ratownictwie medycznym, trzeba także wykazać się kilkoma ważnymi predyspozycjami psychicznymi i charakterologicznymi. Powszechnie uważa się, że kandydat na ratownika medycznego musi:

 • umieć trzeźwo ocenić stan pacjenta (nawet w utrudnionych warunkach);
 • umieć odnaleźć się w sytuacjach stresowych i ekstremalnych warunkach;
 • być odważnym, a przy tym cierpliwym;
 • działać sprawnie i szybko.

Pracownicy pogotowia ratunkowego nierzadko przekraczają normy swojego dobowego czasu pracy. Zanim więc podejmiesz decyzję o etacie w pogotowiu ratunkowym, rozważ, czy praca pod nieustanną presją będzie dla ciebie odpowiednia.

Jak zostać ratownikiem medycznym i ile wynosi pensja w zawodzie?

Wysokość pensji ratowników medycznych nie przystaje niestety do zakresu ich obowiązków oraz odpowiedzialności, jaka na nich spoczywa. Średnie miesięczne zarobki wynoszą w tym wypadku 3290–3800 zł brutto. Od wielu lat toczą się jednak rozmowy na temat podwyższenia stawek ratowników. Jak natomiast wyglądają ich zarobki za granicą? W Wielkiej Brytanii miesięczna pensja potrafi wynosić nawet 10 000 zł brutto miesięcznie. Podobnie sytuacja wygląda w Niemczech czy innych krajach europejskich.

Jak wygląda praca ratownika w poszczególnych miejscach?

Pogotowie Ratunkowe

Ratownicy medyczni znajdują zatrudnienie nie tylko w Pogotowiu Ratunkowym czy Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych. To jednak najczęstsze miejsca, w których szuka się ofert pracy w zawodzie. Pracując w karetce, odpowiada się wezwania do poszczególnych przypadków w terenie. Na miejscu twoim zadaniem jest trzeźwa ocena sytuacji, w tym analiza zagrożenia i stanu zdrowia poszkodowanych. Odpowiadasz także za bezpieczny transport pacjentów na SOR. Ratownik medyczny zobowiązany jest również do tworzenia raportów z poszczególnych akcji i kontaktu z personelem medycznym szpitala.

SOR

Także dyżur na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym to niezwykle stresujące praca. To tutaj pojawiają się pacjenci z mniej lub bardziej poważnymi dolegliwościami. Czasem w wyniku nagłego pogorszenia się stanu zdrowia, a czasem na skutek wypadków. Zadaniem ratownika jest wówczas pierwsza, wstępna ocena stanu poszkodowanego. Po dotarciu pacjenta na oddział w pierwszej kolejności poddawany jest triażowi. W tym czasie ratownicy dokonują oceny jego stanu, jak również realizują dość szczegółowy wywiad, by przypisać chorego do konkretnej kategorii priorytetowej. Taka procedura pomaga w utrzymaniu porządku i sugeruje, w jakiej kolejności należy pomagać poszczególnym osobom. W dalszej kolejności pacjenci trafiają do lekarza specjalisty, np. chirurga, internisty, ortopedy itp.

Imprezy masowe

Według zapisów zawartych w treści Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, w trakcie wydarzeń, w których uczestniczy co najmniej:

 • 1000 osób – dla imprez na wolnym powietrzu;
 • 300 osób – dla imprez w obiektach zamkniętych;        

organizator ma obowiązek zagwarantować im opiekę medyczną, jeśli których z uczestników będzie jej potrzebował. Zależnie od tego, jaki charakter ma dane wydarzenie, patrol medyczny czy ratowniczy może mieć rozmaite formy. Przykładowo:

 • zorganizowany punkt pomocy medycznej;
 • patrol ratowniczy z defibrylatorem AED;
 • zespoły ratownictwa medycznego w karetce (wymaganych jest przynajmniej dwóch ratowników, może być lekarz, ale niekoniecznie);
 • koordynator medyczny imprezy masowej.

Wiesz już, jak zostać ratownikiem medycznym i jakie wymagania są stawiane w tym zawodzie. Choć kandydatów do pracy w pogotowiu obejmuje szeroki zakres kształcenia i wysokie oczekiwania dotyczące odpowiednich kwalifikacji, zarobki w tym sektorze wciąż nie są zadowalające. Z tego powodu wykształceni ratownicy często poszukują dodatkowych możliwości zatrudnienia, np. w prywatnych firmach medycznych lub jako instruktorzy na kursach pierwszej pomocy. Pamiętaj, że zgodnie z przepisami, do uzyskania tytułu ratownika medycznego konieczne jest ukończenie studiów wyższych, które już same w sobie są wymagające. Jeśli planujesz kształcenie i pracę zawodową w tym kierunku, musisz mieć świadomość wszystkich zalet, ale jednocześnie utrudnień z tym związanych.


Zobacz też:
Archiwum: kwiecień 2024