Ratownictwo Medyczne

Jak wyglądają studia ratownika medycznego? Czy to wymagający kierunek studiów? Sprawdź, jak przebiega rekrutacja!

Jak wyglądają studia ratownika medycznego? Czy to wymagający kierunek studiów? Sprawdź, jak przebiega rekrutacja!

Ratownik medyczny to zawód związany z bardzo dużą odpowiedzialnością za zdrowie, a nawet życie innych ludzi. Z tego powodu na kierunku „ratownictwo medyczne” także stawia się studentom wysokie wymagania. Poznaj program studiów wyższych.

Jeśli zastanawiasz się, jak wyglądają studia ratownika medycznego, musisz wiedzieć, że jest to intensywny i wymagający czas, w trakcie którego zdobywa się wszelkie niezbędne kompetencje, by móc pełnić służbę w zespołach ratownictwa medycznego, ale także w wielu innych organizacjach czy instytucjach, których misją jest niesienie pomocy medycznej w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia. Żeby zostać ratownikiem medycznym, niekoniecznie musisz ukończyć uniwersytet medyczny w trybie stacjonarnym. Do zawodowego przeprowadzania czynności ratunkowych upoważniają także specjalistyczne kursy. Jednak tylko pełnoprawne, wyższe wykształcenie na kierunkach medycznych pozwala na jak najszersze korzystanie z możliwości dostępnych w tym zawodzie. Gdzie absolwenci ratownictwa medycznego mogą znaleźć pracę po studiach? Jak wygląda program nauczania na kierunku ratownictwo medyczne na różnych uczelniach? Poznaj szczegóły dotyczące studiów stacjonarnych!

Zawód ratownika medycznego. Kim jest taka osoba?

To osoba realizująca zawód medyczny, w ramach którego podejmuje działania mające na celu ratowanie życia lub zdrowia innych, szczególnie w sytuacjach zagrożenia. By móc rzetelnie i odpowiedzialnie wykonywać swoje obowiązki (przeprowadzać medyczne czynności ratunkowe), musi wykazywać się odpowiednimi kompetencjami, a także rozległą wiedzą na temat anatomii człowieka i postępowania w sytuacjach awaryjnych.

To wszystko może przyswoić sobie w trakcie studiów I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne, a później pogłębiać wiedzę i umiejętności na studiach magisterskich. Należy jednak pamiętać, że poza kwalifikacjami, w pracy zawodowej ratownika niezwykle ważne są odpowiednie cechy charakteru, które umożliwiają mu szybkie i sprawne postępowanie, gdy wymaga tego sytuacja. Nierzadko to właśnie on dokonuje oceny stanu osoby poszkodowanej, udziela jej pomocy doraźnej i decyduje o późniejszych postępowaniu.

Jak wyglądają studia ratownika medycznego? Poznaj ten kierunek studiów

Studia licencjackie, prowadzone zwykle na Wydziale Nauk o Zdrowiu danej uczelni wyższej, obejmują 3-letni kurs, w trakcie którego kandydat na ratownika otrzymuje zawodowe przygotowanie do udzielania sprawnej pomocy, której celem jest ratowanie ludzkiego zdrowia lub życia. W związku z tym, że absolwenci tego kierunku nierzadko pracują w trudnych warunkach atmosferycznych czy okolicznościach związanych z wypadkami i katastrofami naturalnymi, otrzymują szerokie przygotowanie m.in. z tzw. medycyny katastrof. Zasadniczym celem pracowników pogotowia ratunkowego jest wtedy przywrócenie i zachowanie u poszkodowanych podstawowych funkcji życiowych, które mogły ulec zaburzeniu.

Przyszli ratownicy medyczni muszą zatem posiąść szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • anatomii człowieka;
 • biologii;
 • biofizyki;
 • anestezjologii;
 • medycyny sądowej;
 • chirurgii urazowej;
 • neurotraumatologii;
 • położnictwa (ratownik musi być w stanie odebrać poród, jeśli zajdzie taka konieczność);
 • i wielu innych dziedzin medycyny.

Kierunek ratownictwo medyczne – jak przebiega rekrutacja? Jakie są wymagania?

O przyjęcie na ten kierunek mogą ubiegać się osoby, które zaliczyły:

 • nową maturę polską (lata 2015–2021);
 • maturę International Baccalaureate HL;
 • maturę European Baccalauerate;
 • maturę za granicą.

Jeśli chodzi o przedmioty pożądane na świadectwie maturalnym, zalicza się do nich:

 • biologię;
 • chemię;
 • fizykę;
 • matematykę.

Pierwszy z wymienionych jest obowiązkowy, natomiast spośród trzech pozostałych można zwykle dowolnie wybierać. Co ważne, w przypadku tzw. starej matury, czyli egzaminu zaliczanego jeszcze przed 2005 roku obowiązują inne kryteria naliczania punktów, dlatego przed podjęciem procesu rekrutacyjnego warto zapoznać się ze szczegółowymi warunkami na konkretnej uczelni.

Praca po studiach. Profil absolwenta po kierunku medycznym

Już wiesz, jak wyglądają studia ratownika medycznego, ale równie istotna jest perspektywa, jaka cię po nich czeka. Jeszcze podczas rekrutacji na wybraną uczelnię warto mieć świadomość tego, gdzie będziesz mógł szukać pracy z dyplomem i tytułem zawodowym ratownika po studiach pierwszego stopnia.

Osoby, które wybrały kształcenie w zakresie medycyny ratunkowej, mogą szukać zatrudnienia m.in. w:

 • Zespołach Ratownictwa Medycznego;
 • Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych;
 • ratownictwie górskim (GOPR, TOPR);
 • ratownictwie wodnym;
 • ratownictwie narciarskim;
 • ratownictwie górniczym;
 • morskiej służbie poszukiwania i ratownictwa.

Poza tym pracę można znaleźć w służbach ratowniczych działających w ramach jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej, jednostkach straży pożarnej, w służbie ochrony lotniska i wielu innych miejscach, w których zachodzi konieczność nagłej ochrony zdrowia i życia.

Praca ratownika medycznego to nie tylko udzielanie pierwszej pomocy, przeprowadzanie resuscytacji dróg oddechowych czy opatrywanie ran. Celem kształcenia przyszłych pracowników służb ratunkowych jest oczywiście nabycie przez nich tych zdolności, jednak równie istotna jest umiejętność odnalezienia się w trudnych warunkach i trzeźwej oceny sytuacji. Jak wyglądają studia ratownika medycznego na uczelni publicznej czy prywatnej? To wszechstronny kierunek, który większość studentów kończy z wielką satysfakcją i nadzieją na podobną w czekającej ich karierze. Jeśli twoim marzeniem jest praca w tym charakterze, niekoniecznie musisz decydować się na trzyletnie studia. Na rynku dostępnych jest wiele szkoleń z zakresu działań ratownika medycznego, które dają uprawnienia do realizowania podstawowych czynności ratunkowych. To oczywiście droga na skróty, jednak bardzo często z takiej formy doszkalania korzystają np. pracownicy służb, takich jak straż pożarna, policja czy straż graniczna.


Zobacz też:
Archiwum: maj 2024