Ratownictwo Medyczne

Zanim zostaniesz pełnoprawnym ratownikiem, musisz odbyć 5 lat stażu. Gdzie szukać stażu na ratownika medycznego?

Zanim zostaniesz pełnoprawnym ratownikiem, musisz odbyć 5 lat stażu. Gdzie szukać stażu na ratownika medycznego?

Zawód ratownika medycznego wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Z tego powodu kandydaci do pracy w pogotowiu ratunkowym muszą przejść dość wymagającą ścieżkę kształcenia, która obejmuje nie tylko studia wyższe, ale również staż.

Zanim zdobędziesz uprawnienia do pracy ratownika medycznego, polskie prawo zobowiązuje cię do odbywa pięcioletniego stażu w tym kierunku. Ma on wymiar praktyczny, a więc w jego trakcie zdobędziesz doświadczenie, a także zyskasz okazję do przetestowania wiedzy i umiejętności nabytych w toku studiów licencjackich. W ostatnich latach wiele zmieniło się w zakresie wymagań co do wykształcenia ratowników medycznych. Jak to wygląda obecnie i gdzie można szukać korzystnych ofert pracy? Gdzie szukać stażu na ratownika medycznego?

Kim jest ratownik medyczny?

Jest to osoba wykonująca zawód medyczny, który polega na ratowaniu życia i zdrowia poszkodowanych w sytuacjach zagrożenia. To powoduje, że ratownicy medyczni muszą odebrać solidne wykształcenie w tym zakresie, a także posiadać odpowiednie kwalifikacje. Nie bez znaczenia są także ich cechy charakteru, które umożliwiają skuteczne i szybkie działanie w stanie zagrożenia. W końcu w takich okolicznościach na rozwoju sytuacji mogą zaważyć minuty, a nawet sekundy. Nierzadko to właśnie załoga karetki i jej decyzje podejmowane na miejscu zdarzenia mają wpływ na późniejsze medyczne losy pacjentów.

Zasadniczym zadaniem ratownika jest podejmowanie szybkich i trafnych decyzji. By móc tego dokonać, ratownik musi posiadać rozległą wiedzę z zakresu anatomii człowieka, ale też rozmaitych stanów klinicznych. Konieczność odbycia stażu po studiach z pewnością pomaga mu w wypracowaniu tych umiejętności i pozwala z większą odwagą wejść w ten wymagający psychicznie i fizycznie zawód.

Wykształcenie ratownika medycznego

Zanim zaczniesz się zastanawiać, gdzie szukać stażu na ratownika medycznego, sprawdź, jakie wykształcenie musisz zdobyć, by w ogóle zostać na niego przyjętym. Żeby móc pracować w pogotowiu ratunkowym, możesz wybrać jeden z trzech sposobów na uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu.

Najważniejszą i najbardziej popularną jest ukończenie 3-letnich studiów licencjackich i uzyskanie tytułu licencjata, po którym otrzymuje się z kolei tytuł ratownika medycznego. Potem istnieje możliwość kontynuowania kształcenia na studiach magisterskich, ale już wtedy możesz także podjąć pierwszą pracę zawodową. Z takim wykształceniem szukaj ofert pracy np. w karetce, a więc głównym miejscu udzielania pierwszej pomocy. Należy przy tym pamiętać, że po ukończeniu studiów na tym kierunku nie jest się lekarzem.

W ten sposób będziesz mógł się tytułować, jeśli podejmiesz i ukończysz 6-letnie studia lekarskie, po których zaliczysz staż oraz specjalizację w dziedzinie medycyny ratunkowej. Tok studiów kończy się egzaminem państwowym. Wówczas oficjalnie zostajesz lekarzem medycyny ratunkowej, a oferty pracy czekają na ciebie np. w szpitalnych oddziałach ratunkowych, czyli powszechnie znanych SOR-ach.

Ratownictwo medyczne stoi przed tobą otworem także wtedy, kiedy zdecydujesz się specjalistyczny kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, jednak nie jest to rozwiązanie dostępne dla każdego. Z tego rozwiązania korzystają zwykle pracownicy służb specjalnych, np. straży pożarnej, policji, ale również straży granicznej. Wynika więc z tego, że jako ratownik medyczny może pracować osoba z odpowiednimi kwalifikacjami, ale niekoniecznie z kierunkowym wykształceniem.

Praca ratownika medycznego – jakie kompetencje są wymagane?

Przyszły ratownik medyczny, poza tym, że musi mieć ukończone studia, to również świadomość licznych kompetencji dodatkowych, których będzie od niego oczekiwał zarówno pracodawca, jak i okoliczności pracy. Ze względu na trudny i wymagający charakter tego zawodu, powinien być zdolny do:

 • szybkiej i trafnej oceny stanu osoby poszkodowanej;
 • opatrywania ran i tamowania krwotoków zewnętrznych;
 • udrażniania dróg oddechowych;
 • przeprowadzenia tlenoterapii;
 • podania koniecznych leków i antybiotyków (drogą doustną, dożylną, domięśniową, wziewną, doodbytniczą oraz doszpikową itd.);
 • unieruchamiania kręgosłupa oraz innych partii, jeśli nastąpił uraz;
 • monitorowania czynności serca poszkodowanego;
 • odbierania porodów;
 • przygotowania pacjenta do transportu powietrznego;
 • przeprowadzenia płukania żołądka;
 • założenia cewnika na pęcherz moczowy;
 • defibrylacji i przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, jeżeli dojdzie do zatrzymania krążenia pacjenta.

Gdzie szukać stażu na ratownika medycznego? Gdzie warto złożyć CV i list motywacyjny?

W ostatnim czasie, głównie z powodu pandemii koronawirusa i wzrostu zapotrzebowania na osoby posiadające medyczne kwalifikacje, znacząco złagodzono wymagania względem kandydatów na ratowników pogotowia. Do tej pory wszystkich przyszłych pracowników obowiązywał staż trwający pięć lat. Obecnie czas ten może ulec skróceniu w przypadku tych osób, które mają kierować zespołem ratowniczym.

Poza tym, każdy ratownik przed właściwym zatrudnieniem zobowiązany jest do praktykowania swoich umiejętności w trakcie takiego stażu. Można go zrealizować w organizacjach i instytucjach, których działalność ściśle związana jest z przeprowadzaniem czynności ratunkowych i udzielaniem świadczeń zdrowotnych, a więc w jednostkach Pogotowia Ratunkowego, w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, ale także w jednostkach straży pożarnej. Dopuszczalny jest również staż ratowniczy w prywatnych placówkach medycznych.

Gdzie znaleźć zatrudnienie w zawodzie?

Przeważnie absolwenci kierunku „ratownictwo medyczne” z odbytym stażem adaptacyjnym znajdują zatrudnienie w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych oraz w transporcie ratowniczym. Z uwagi na to, że ich pensje nie są wysokie, nierzadko dorabiają na kursach udzielania pierwszej pomocy. Ratownicy medyczny potrzebni są również tam, gdzie brakuje innego personelu medycznego, np. pielęgniarek. Ofert pracy mogą szukać także na oddziałach intensywnej opieki medycznej, chirurgii, interny czy neurologii.

Poza tym osoby, które wybrały kształcenie w zakresie medycyny ratunkowej, mogą szukać zatrudnienia m.in. w:

 • ratownictwie górskim (GOPR, TOPR);
 • ratownictwie wodnym;
 • ratownictwie narciarskim;
 • ratownictwie górniczym;
 • morskiej służbie poszukiwania i ratownictwa.

Pogotowie Ratunkowe

Jeśli jesteś członkiem załogi karetki, odpowiadasz na wezwania dyspozytora, który wskazuje, do którego zdarzenia powinno udać się pogotowie. Obowiązkiem każdego ratownika na miejscu jest sprawna ocena sytuacji zagrożenia oraz stanu osób poszkodowanych. Po udzieleniu pierwszej pomocy zespół ratowników musi bezpiecznie przetransportować do najbliższego szpitala (lub wskazanego przez dyspozytora) osoby poszkodowane. Po przeprowadzonej akcji ratownicy medyczni muszą przygotować raporty, a także stale komunikować się z personelem szpitala w celu dalszej koordynacji leczenia konkretnego pacjenta.

SOR

Presja czasu odpowiedzialności panuje także na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Po przybyciu pacjenta na oddział najpierw kieruje się go na triaż, w trakcie którego ratownicy dokonują oceny jego stanu, jak również przeprowadzają z nim wywiad, by przypisać chorego do konkretnej kategorii priorytetowej. dzięki temu możliwe jest zachowanie porządku i trafna decyzja co do tego, w jakiej kolejności należy pomagać poszczególnym osobom. Później pacjenci kierowani są do lekarza specjalisty, np. chirurga, internisty, ortopedy itp. W takich okolicznościach ratownik medyczny stanowi dla chorego osobę pierwszego kontaktu. Jeśli zastanawiasz się, gdzie szukać stażu na ratownika medycznego, SOR będzie odpowiednim miejscem. Możesz spodziewać się tutaj różnorodności przypadków, dzięki której twoje przygotowanie do zawodu będzie jeszcze pełniejsze.

Zarobki ratownika medycznego. Ile wynosi pensja w pogotowiu ratunkowym?

Wysokość zarobków ratowników medycznych nie jest proporcjonalna do poważnej odpowiedzialności, jaka na nich spoczywa. Szacuje się, że przeciętne miesięczne pensje ratownik oscylują wokół kwot 3290–3800 zł brutto. Wciąż trwają rozmowy na temat podwyższenia stawek w tym zawodzie. Jak kształtuje się wynagrodzenie ratowników medycznych za granicą? W Wielkiej Brytanii miesięczna pensja potrafi wynosić nawet 10 000 zł brutto miesięcznie. Tak samo jest w większości krajów Europy Zachodniej.

Predyspozycje do pracy w pogotowiu

Praca ratownika medycznego wiąże się ne tylko z presją odpowiedzialności za życie i zdrowie innych, ale także czasu. Poszukując zatrudnienia np. w państwowym ratownictwie medycznym, koniecznie należy wykazać się kluczowymi predyspozycjami psychicznymi i charakterologicznymi. Każdy kandydat na ratownika medycznego musi:

 • potrafić trzeźwo ocenić stan pacjenta (nawet w ekstremalnych okolicznościach);
 • umieć odnaleźć się w sytuacjach stresowych;
 • odznaczać się odwagą, ale i rozwagą;
 • być cierpliwy;
 • działać sprawnie i szybko.

Powinieneś wiedzieć, że pomimo zasad regulujących ten zawód, praca ratownika medycznego nierzadko wykracza poza jej ustalony dobowy wymiar. Jest to więc zawód dla osób, które będą go traktowały także jako swego rodzaju misję.

Już wiesz, gdzie szukać stażu na ratownika medycznego i gdzie potem możesz znaleźć zatrudnienie. W każdym z przypadków koniecznie jest złożenie CV oraz listu motywacyjnego do placówki, która cię interesuje. Dobrze jest jak najlepiej wykorzystać czas stażu adaptacyjnego, by w praktyce sprawdzić wiedzę nabytą podczas studiów.


Zobacz też:
Archiwum: grudzień 2023