Ratownictwo Medyczne

Jak wygląda kurs ratownika medycznego? Sprawdź, gdzie możesz zrealizować KPP i zdać egzamin!

Jak wygląda kurs ratownika medycznego? Sprawdź, gdzie możesz zrealizować KPP i zdać egzamin!

Jeśli marzysz o pracy ratownika medycznego, musisz mieć świadomość, że do wykonywania tego zawodu konieczne jest odpowiednie wykształcenie kierunkowe lub ukończenie specjalistycznego kursu zakończonego egzaminem państwowym. Poznaj szczegóły!

Praca w ratownictwie medycznym wiąże się z ogromną presją zarówno czasu, dyspozycyjności, jak i odpowiedzialności za ludzkie życie i zdrowie. Z tego powodu w zawodzie tym wymagane są odpowiednie kwalifikacje, umiejętności, ale także predyspozycje psychiczne i fizyczne, by móc udzielić poszkodowanemu skutecznej pomocy. W tym celu możesz ukończyć studia wyższe na kierunku ratownictwo medyczne lub zdecydować się na szkolenie w formie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Jak wygląda kurs ratownika medycznego w takiej wersji?

Jak zostać ratownikiem medycznym? Studia na uniwersytecie medycznym i nie tylko

Studia licencjackie na kierunku ratownictwo medyczne można realizować często na Wydziale Nauk o Zdrowiu danej uczelni wyższej. Jest to 3-letni kurs, kiedy kandydat na ratownika otrzymuje zawodowe przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy mającej na celu ratowanie ludzkiego zdrowia lub życia. Absolwenci tych studiów bardzo często pracują w trudnych warunkach atmosferycznych czy okolicznościach związanych z wypadkami i katastrofami naturalnymi, dlatego w toku nauki zyskują szerokie przygotowanie m.in. z tzw. medycyny katastrof. Głównym celem pracowników pogotowia ratunkowego jest wtedy przywrócenie i zachowanie u poszkodowanych podstawowych funkcji życiowych.

Kandydat na ratownika medycznego powinien opanować wiedzę i umiejętności w ramach:

 • anatomii człowieka;
 • biologii;
 • biofizyki;
 • anestezjologii;
 • medycyny sądowej;
 • chirurgii urazowej;
 • neurotraumatologii;
 • położnictwa;
 • i innych dziedzin medycyny.

Osoby wykształcone w zakresie medycyny ratunkowej, znajdą pracę np. w:

 • Zespołach Ratownictwa Medycznego;
 • Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych;
 • ratownictwie górskim (GOPR, TOPR);
 • ratownictwie wodnym;
 • ratownictwie narciarskim;
 • ratownictwie górniczym;
 • morskiej służbie poszukiwania i ratownictwa.

Jak wygląda kurs ratownika medycznego? Kurs KPP

Na początku trzeba zaznaczyć, że nie istnieje coś takiego jak „kurs ratownika medycznego”. Jest to powszechny błąd w rozumieniu tej formy kwalifikacji do uprawnień w zakresie udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. W rzeczywistości realizowane są kursy tzw. Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, do których dostęp jest również ograniczony.

Uczestnikami tej formy doszkalania się mogą być pracownicy służb ratunkowych, takich jak Straż Pożarna, Policja czy Straż Graniczna. Po odbyciu kursu KPP i zaliczeniu egzaminu państwowego z pozytywnym skutkiem ,osoby takie zyskują tytuł ratownika. Ten natomiast upoważnia do realizacji czynności ratujących życie i zdrowie w stanach zagrożenia. Nie jest to jednak tytuł ratownika medycznego, co oznacza, że po ukończonym kursie nie posiada się uprawnień np. do podawania jakichkolwiek leków poszkodowanemu. Do tego uprawniają jedynie 3-letnie studia licencjackie.

Zakres wiedzy i umiejętności kursanta

Poza pogłębioną wiedzą teoretyczną na temat realizowania czynności w ramach pierwszej pomocy przedmedycznej, uczestnicy kursu odbywają także obowiązkowy staż. Jest to zwykle kilka miesięcy spędzonych w szpitalu, centrum urazowym czy pogotowiu ratunkowym. Niektóre praktyki organizuje się również w jednostkach straży pożarnej. W trakcie 3 lat trwania kursu kandydat na ratownika rozwija swoje umiejętności, ale musi również dowieść, że odpowiednio je wykorzysta także pod presją czasu i ogromnej odpowiedzialności.

Jako przyszły ratownik powinieneś:

 • potrafić trzeźwo ocenić stan pacjenta (nawet w utrudnionych warunkach);
 • umieć odnaleźć się w sytuacjach stresowych (być odpornym na stres);
 • wykazywać się cierpliwością i odwagą:
 • działać sprawnie i szybko.

Wiesz już, jak przebiega kurs ratownika medycznego i kto może skorzystać z takiej formy kształcenia. W jego ramach zostaniesz przeszkolony w zakresie zaawansowanej oceny stanu pacjentów, zarządzania ich zdrowiem i innymi aspektami jego ochrony w sytuacjach kryzysowych.


Zobacz też:
Archiwum: grudzień 2023