Ratownictwo Medyczne

Jak wygląda praca ratownika medycznego? Poznaj wymagania stawiane w tym zawodzie

Jak wygląda praca ratownika medycznego? Poznaj wymagania stawiane w tym zawodzie

Myśląc o zawodowym ratowniku medycznym, z pewnością wyobrażasz sobie regularny dyżur w karetce pogotowia. Ratownictwo medyczne to jednak nie tylko udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach czy transport osób chorych do szpitala. Praca ta wiąże się z ogromnym stresem i presją.

Jak wygląda praca ratownika medycznego? Bez wątpienia jest to zawód nieprzewidywalny i związany z dużą presją. Przynosi jednak wiele satysfakcji wynikającej z możliwości pomocy innym. Aby sprawnie i odpowiedzialnie wykonywać swoje obowiązki (przeprowadzać medyczne czynności ratunkowe), musi odznaczać się odpowiednimi kompetencjami, jak również szeroką wiedzą dotyczącą ludzkiej anatomii, a także procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Pamiętaj jednak, że poza kwalifikacjami zdobytymi w trakcie studiów na kierunku ratownictwo medyczne lub specjalnych kursów, ratownik musi wykazywać cechy charakteru szczególnie pożądane w pracy na oddziale ratunkowym czy w karetce pogotowia. Umiejętność pracy pod presją czasu, sprawność w działaniu i trzeźwość oceny sytuacji na miejscu zdarzenia to tylko niektóre z nich. Na czym dokładnie polega praca ratownika, ile wynosi średnia pensja w zawodzie i w jakich miejscach może szukać zatrudnienia? Poznaj szczegóły!

Jak zostać ratownikiem medycznym? Wymagane wykształcenie

Ratownikiem medycznym może nazywać się każda osoba, która ukończyła przynajmniej 3-letnie studia licencjackie na tym kierunku i uzyskała dyplom potwierdzający tytuł zawodowy. Studia te realizuje się przeważnie na Wydziale Nauk o Zdrowiu wybranej uczelni wyższej. W ich toku kandydat na ratownika zyskuje rozległą wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie m.in.:

 • postępowania w sytuacjach nagłego zagrożenia;
 • udzielania pierwszej pomocy;
 • anatomii;
 • fizjologii;
 • medycyny katastrof;
 • położnictwa;
 • chirurgii urazowej;
 • medycyny sądowej.

Można jednak nabyć tych umiejętności, niekoniecznie kończąc studia wyższe. Ze specjalnych kursów doszkalających korzystają często pracownicy służb ratunkowych, takich jak policja, straż pożarna albo straż graniczna. W ten sposób zyskują uprawnienia do udzielania pierwszej pomocy na miejscu nagłego wypadku.

Co ciekawe, studenci na kierunku ratownictwo medyczne biorą nierzadko udział w specjalnych obozach sprawnościowych organizowanych przez GOPR albo TOPR.

Na czym polega praca ratownika ratownika medycznego? Gdzie szukać zatrudnienia?

Pogotowie Ratunkowe

Ratownicy medyczni mogą szukać ofert nie tylko w Pogotowiu Ratunkowym czy Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, choć to najpopularniejsze miejsca ich pracy. Będąc członkiem załogi karetki odpowiadasz na wezwania dyspozytora, który informuje poszczególne jednostki o konkretnym zdarzeniu. Już na miejscu do obowiązków ratownika należy trzeźwa i sprawna ocena sytuacji zagrożenia oraz stanu osób poszkodowanych. Po udzieleniu pierwszej pomocy i przeprowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej (jeśli zachodzi taka potrzeba), zespół ratowników odpowiada za bezpieczny transport rannych do szpitala. Nierzadko ich czynności na miejscu mają wpływ na możliwości dalszego leczenia pacjentów. Po przeprowadzonej akcji ratownicy medyczni mają obowiązek sporządzenia stosownych raportów oraz komunikacji z personelem szpitala w celu dalszej koordynacji leczenia. To oni mają najszerszą wiedzę na temat tego, co działo się z pacjentem przed dotarciem do placówki, dlatego ich informacje są często bardzo cenne np. dla pielęgniarek, które czuwają nad poszkodowanymi po zabiegach czy operacjach.

SOR

Również sam SOR i dyżur w tym miejscu wiąże się z ogromnym stresem i pracą pod presją czasu. Tutaj ratownik spotyka się niemal codzienne z długimi kolejkami pacjentów z często poważnymi dolegliwościami to specyfika tego zawodu. Nieraz bywają to jednak drobne urazy lub po prostu nagłe pogorszenie stanu zdrowia, którego pacjent sam nie jest w stanie zdiagnozować. Wówczas ratownik medyczny jest osobą pierwszego kontaktu dla osób np. z urazem o charakterze ortopedycznym. Po przybyciu pacjenta na oddział w pierwszej kolejności poddawany jest triażowi, w trakcie którego ratownicy dokonują oceny jego stanu, a także przeprowadzają z nim wywiad, by przypisać chorego do konkretnej kategorii priorytetowej. Taka procedura pomaga w utrzymaniu porządku i sugeruje, w jakiej kolejności należy pomagać poszczególnym osobom. Później pacjenci trafiają do lekarza specjalisty, np. chirurga, internisty, ortopedy itp.

Imprezy masowe

Zgodnie z przepisami Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, podczas wydarzeń, w których uczestniczy przynajmniej:

 • 1000 osób – dla imprez na wolnym powietrzu;
 • 300 osób – dla imprez w obiektach zamkniętych;        

organizator zobowiązany jest im zapewnić opiekę medyczną, jeśli zajdzie taka konieczność. W zależności od tego, jaki charakter ma dane wydarzenie, patrol medyczny czy ratowniczy może przybierać różne postaci, np.:

 • zespoły ratownictwa medycznego w karetce (wymaganych jest przynajmniej dwóch ratowników, może być lekarz, ale niekoniecznie);
 • patrol ratowniczy z defibrylatorem AED;
 • zorganizowany punkt pomocy medycznej;
 • koordynator medyczny imprezy masowej.

Ratownictwo medyczne – sprawdź, czy posiadasz odpowiednie predyspozycje

Praca ratownika medycznego należy do grupy zawodów wykonywanych pod dużą presją czasu, ale także odpowiedzialności za życie i zdrowie innych. Niesienie pomocy ludziom przynosi jednak ogromną satysfakcję. Poza omówionymi już kompetencjami i zakresem wiedzy, jaki należy wykazać, ubiegając się o pracę np. w państwowym ratownictwie medycznym, aby pomagać pacjentom w ten sposób, trzeba wykazać się kilkoma kluczowymi predyspozycjami psychicznymi i charakterologicznymi. Skuteczny ratownik medyczny powinien:

 • umieć trzeźwo ocenić stan pacjenta (nawet w utrudnionych warunkach);
 • umieć odnaleźć się w sytuacjach stresowych (być odpornym na stres);
 • wykazywać się cierpliwością i odwagą:
 • działać sprawnie i szybko.

Dyżury ratowników bywają naprawdę wyczerpujące i nierzadko przekraczają standardowy czas pracy w ciągu doby. Zanim więc podejmiesz decyzję o etacie w pogotowiu ratunkowym, zastanów się, czy podołasz pracy, w której wysoki poziom adrenaliny jest codziennością.

Strój i wyposażenie ratownika

Należy pamiętać, że mundur ratownika medycznego składa się z kilku stałych elementów, z których każdy musi odznaczać się trwałością materiału, odpornością na trudne warunki atmosferyczne (ratownik zawsze musi być dobrze widoczny) oraz komfortem noszenia. W skład takiego umundurowania w charakterystycznych kolorach wchodzą zwykle:

 • spodnie;
 • bielizna termiczna;
 • koszulka;
 • polar;
 • kurtka;
 • solidne buty;
 • dodatkowe elementy odblaskowe;
 • mniejsza akcesoria, np. rękawiczki, czapki.

Wszystkie te części ubioru powinny odpowiednio odprowadzać pot z ciała ratownika, a jednocześnie chronić go przed przemoknięciem. Pierwsza pomoc będzie skuteczna, jeśli pracownik służby zdrowia skupi się w pełni na pacjencie czy poszkodowanym niż na swoim ewentualnym dyskomforcie.

Jak wygląda praca ratownika medycznego? Zarobki w zawodzie

Niestety wysokość zarobków ratowników medycznych nie jest adekwatna do obowiązków i odpowiedzialności, jaka na nich spoczywa. Szacuje się, że średnio taka osoba zarabia 3290–3800 zł brutto miesięcznie. Wciąż jednak trwają rozmowy i prace nad specjalnymi ustawami, które regulowałyby warunki pracy w tym obszarze służby zdrowia. Czy za granicą ratownik zarabia mniej czy więcej? Z szacunków wynika, że przykładowo w Wielkiej Brytanii praca ratownika wyceniona jest na ponad 10 000 zł brutto miesięcznie. Podobnie jest także w krajach członkowskich Unii Europejskiej, np. w Niemczech. Kilka tysięcy więcej otrzymują pracownicy pogotowia ratunkowego w krajach skandynawskich.

Jeśli zastanawiasz się, jak wygląda praca ratownika medycznego i zamierzasz kształcić się w tym kierunku, zastanów się, czy ten zawód na pewno odzwierciedla twoje ambicje i czy twoja odporność na stres jest wystarczająca wysoka, by ze spokojem i sprawnością móc nieść pomoc innym. Wiedz, że wiele zmieniło się w zakresie wymagań stawianych kandydatom na ratowników, m.in. w kontekście ich wykształcenia. Dawniej w tym celu wystarczyło ukończyć specjalną szkołę policealną. Dziś natomiast ratownikiem może tytułować się ten, kto posiada dyplom ukończenia studiów wyższych na odpowiednim kierunku. Jakie wymagania należy spełnić, by móc ratować życie i zdrowie innych? Przede wszystkim wykazać się szeregiem kompetencji i umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Niezbędna jest także rozległa wiedza medyczna, dzięki której pomoc jest skuteczniejsza.


Zobacz też:
Archiwum: maj 2024