Ratownictwo Medyczne

Leki w ratownictwie medycznym – co może podać ratownik? [LISTA]

Leki w ratownictwie medycznym – co może podać ratownik? [LISTA]

Leki w ratownictwie medycznym stanowią dosyć pokaźną listę. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że ratownicy, którzy przyjeżdżają do wypadku, mają ograniczone uprawnienia. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy skazani na paracetamol i płyn fizjologiczny. Sprawdź listę leków, jakie podają ratownicy!

W skrócie:

 • Leki w ratownictwie medycznym odgrywają szczególnie ważną rolę, bo zazwyczaj właśnie po pierwszej ocenie stanu zdrowia pacjenta pracownik zespołu ratownictwa decyduje o podaniu leku. ✔️
 • Nie jest jednak lekarzem, więc dysponuje ograniczoną grupą medykamentów. ✔️
 • Ratownicy medyczni mają ograniczoną listę 47 leków jakie mogą podać. ✔️

Czynności medyczne udzielane samodzielnie przez ratownika

Zanim przejdziemy do leków, uściślijmy, kim są ratownicy medyczni oraz czym się zajmują. Zakres czynności, które powinien wykonać członek zespołu ratownictwa medycznego po przyjeździe do pacjenta, jest jasno określony, jednak dosyć szeroki, dlatego nie omówimy ich szczegółowo. Niemniej kwalifikacje ratownika medycznego pozwalają na udzielanie świadczeń diagnostycznych, leczniczych, profilaktycznych i zapobiegawczych ze szczególnym uwzględnieniem stanów zagrożenia życia człowieka.

Uwaga: mimo, że leki w ratownictwie medycznym są ograniczone, to zostały tak dobrane aby mogły uratować życie

Lista leków

Z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego, wynika, że każdy ratownik medyczny może samodzielnie podać 47 leków. W tym znajdują się 2 leki, które mogą być podane tylko po wykonaniu badania EKG oraz konsultacji z lekarzem oceniającym zapis badania. Poniżej zamieszczamy dopuszczalne leki w ratownictwie medycznym oraz ich formę:

 1. Acidum acetylsalicylicum – tabletki.
 2. Adenosinum – roztwór do wstrzykiwań.
 3. Amiodaroni hydrochloridum – roztwór do wstrzykiwań.
 4. Atropini sulfas – roztwór do wstrzykiwań.
 5. Isosorbidi mononitras – tabletki.
 6. Budesonidum – zawiesina do nebulizacji.
 7. Captoprilum – tabletki.
 8. Clemastinum – roztwór do wstrzykiwań.
 9. Clonazepamum – roztwór do wstrzykiwań.
 10. Clopidogrelum (po teletransmisji EKG i konsultacji z lekarzem oceniającym zapis badania) – tabletki.
 11. Dexamethasoni phosphas – roztwór do wstrzykiwań.
 12. Diazepamum – tabletki, roztwór do wstrzykiwań, wlewka doodbytnicza.
 13. Drotaverini hydrochloridum – roztwór do wstrzykiwań.
 14. Epinephrinum – roztwór do wstrzykiwań.
 15. Fentanylum – roztwór do wstrzykiwań.
 16. Flumazenilum – roztwór do wstrzykiwań.
 17. Furosemidum – roztwór do wstrzykiwań.
 18. Glyceroli trinitras – tabletki, aerozol do stosowania podjęzykowego.
 19. Glucagoni hydrochloridum – roztwór do wstrzykiwań.
 20. Glucosum 5% – roztwór do wlewu dożylnego.
 21. Glucosum 20% – roztwór do wstrzykiwań.
 22. Heparinum natricum – roztwór do wstrzykiwań.
 23. Hydrocortisonum – roztwór do wstrzykiwań.
 24. Hydroxyzinum – tabletki, roztwór do wstrzykiwań.
 25. Ibuprofenum – tabletki.
 26. Ketoprofenum – tabletki, roztwór do wstrzykiwań.
 27. Lidocaini hydrochloridum – roztwór do wstrzykiwań, żel.
 28. Magnesii sulfas – roztwór do wstrzykiwań.
 29. Mannitolum – 15% – roztwór do wlewu dożylnego.
 30. Metamizolum natricum – roztwór do wstrzykiwań.
 31. Metoclopramidum – roztwór do wstrzykiwań.
 32. Metoprololi tartras – roztwór do wstrzykiwań.
 33. Midazolamum – roztwór do wstrzykiwań.
 34. Morphini sulfas – roztwór do wstrzykiwań.
 35. Naloxoni hydrochloridum – roztwór do wstrzykiwań.
 36. Natrii chloridum 0,9% – roztwór do wlewu dożylnego.
 37. Natrii hydrogenocarbonas 8,4% – roztwór do wstrzykiwań.
 38. Papaverini hydrochloridum – roztwór do wstrzykiwań.
 39. Paracetamolum – czopki, tabletki, roztwór do wstrzykiwań.
 40. Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny – roztwór do wlewu dożylnego.
 41. Płyny koloidowe niewymagające pobierania przed iniekcją krwi na grupę oraz próby krzyżowej (skrobia hydroksyetylowana, żelatyna modyfikowana) – roztwór do wlewu dożylnego.
 42. Salbutamolum – roztwór do wstrzykiwań, roztwór do nebulizacji.
 43. Solutio Ringeri/zbilansowany roztwór elektrolitowy – roztwór do wlewu dożylnego.
 44. Thiethylperazinum – czopki, roztwór do wstrzykiwań.
 45. Ticagrelor (po teletransmisji EKG i konsultacji z lekarzem oceniającym zapis badania) – tabletki.
 46. Tlen medyczny – gaz.
 47. Urapidilum – roztwór do wstrzykiwań.

Teraz wiesz, które leki w ratownictwie medycznym są stosowane samodzielnie przez ratownika. 

Pamiętaj ⚕️

Nigdy nie wykorzystuj ratowników pogotowia w celu uzyskania konkretnego farmaceutyku, ponieważ zajmują się wyłącznie przypadkami, które zagrożone są utratą życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ostrego rozstroju zdrowia.


Zobacz też:
Archiwum: listopad 2023