Ratownictwo Medyczne

Jak wygląda praca ratownika medycznego w górach? Dlaczego zawód ratownika górskiego jest szczególnie trudny?

Jak wygląda praca ratownika medycznego w górach? Dlaczego zawód ratownika górskiego jest szczególnie trudny?

Praca ochotniczego pogotowia ratunkowego działającego w górach jest wyjątkowo niebezpieczna, głównie ze względu na zmienność warunków w trakcie akcji, której nierzadko nie udaje się ratownikom dokończyć. Czy praca w górach to tylko udzielanie pierwszej pomocy? Jak działa TOPR?

Aby móc sprawdzić się jako zawodowy ratownik tatrzański, musisz zapisać się i ukończyć odpowiedni kurs w tym kierunku oraz zdać egzamin. Choć zarobki w zawodzie nie należą do satysfakcjonujących, a sama praca jest czasem śmiertelnie niebezpieczna i trudna, przynosi jednocześnie ogromną satysfakcję z faktu ratowania ludzkiego życia. Zanim zdecydujesz się na zatrudnienie jako zawodowy ratownik, sprawdź, jak wygląda codzienna praca i jakie umiejętności musisz opanować, by wykonywać ją rzetelnie. Jak wygląda praca ratownika medycznego w górach?

Czym jest Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe?

GOPR to organizacja ratownicza, której celem jest działalność zapobiegająca wypadkom w górach na terenie Polski, ale także prowadzenie akcji ratowniczych mających na celu ochronę ludzkiego życia i zdrowia, gdy te są zagrożone w trakcie pobytu w górach. Organizacja została powołana w 1952 roku dzięki staraniom Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, czyli stowarzyszenia, które założono znacznie wcześniej, bo w roku 1908, by chronić gości odwiedzających pasmo Tatr. GOPR powołano, by poszerzyć działalność ratowniczą na inne, zyskujące coraz większą popularność turystyczną, pasma górskie.

Jak zostać ratownikiem górskim? Zapisz się na kurs!

Kiedy uda ci się zaliczyć wstępny egzamin, zostaniesz skierowany na staż ratowniczy. W jego trakcie zdobędziesz wiedzę z zakresu m.in.:

 • udzielania pierwszej pomocy medycznej;
 • przygotowania środku transportu do działań ratowniczych;
 • przyjmowania zgłoszenia;
 • współpracy ze śmigłowcem;
 • zagadnień prawnych.

Te wszystkie i wiele innych zagadnień omawianych jest (zarówno w teorii, jak i w praktyce) w odniesieniu do trudnych warunków bardzo często panujących w górach. By zostać pełnoprawnym pracownikiem ratownictwa górskiego, musisz zdać egzamin końcowy i uzyskać przynajmniej 51% punktów. Niedługo potem będziesz mógł brać udział w swoich pierwszych akcjach ratunkowych.

Sam staż kandydacki obejmuje dwa lata zajęć i nie przewiduje się skracania tego czasu. Ponadto dwie inne osoby już pracujące w zawodzie muszą potwierdzić fakt, że spełniasz wszystkie wymagane warunki. Pamiętaj, że podczas egzaminu weryfikuje się również twoją wiedzę w zakresie topografii gór i musi być ona wystarczająco rozległa.

Po ukończonym stażu oficjalnie zostaje się przyjętym w poczet rzeczywistych członków GOPR. Ma to miejsce podczas oficjalnej uroczystości, kiedy naczelnik pogotowia wręcza świeżo upieczonemu ratownikowi specjalną odznakę.

Ratownik medyczny – pożądane predyspozycje

Pytanie o to, jak wygląda praca ratownika medycznego w górach, to jedno, ale czy zdajesz sobie sprawę z tego, że by nieść pomoc ludziom w takich okolicznościach, konieczne są odpowiednie predyspozycje, zakres wiedzy i cechy charakteru?

Najważniejsze wymagania stawiane przez GOPR głoszą, że ratownikiem może być osoba, która:

 • ma więcej niż 18, ale mniej niż 35 lat;
 • doskonale orientować się w topografii terenu, na którym chce działać;
 • bardzo dobrze znać budowę ludzkiego ciała, przynajmniej w zakresie podstawowym;
 • odznaczać się wysoką sprawnością fizyczną;
 • odznaczać się odwagą i brakiem lęku wysokości;
 • mieć stabilną sytuację finansową (na początku korzysta się ze sprzętu zakupionego we własnym zakresie);
 • jest odporna psychicznie.

Dla niektórych bycie ratownikiem GOPR to nie tylko zawód czy praca, ale przede wszystkim misja. W ten sposób swoją pasję i zamiłowanie do gór wykorzystują po to, by pomagać innym w sytuacjach zagrożenia życia.

Jak wygląda praca ratownika medycznego w górach? Sprawdź jego obowiązki!

Najważniejszym zadaniem każdego ratownika TOPR pełniącego dyżur jest udzielanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w górach, ale także troska o bezpieczeństwo turystów odwiedzających górskie szlaki. Organizacje takie jak GOPR lub TOPR (czyli Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe) mają także jednak bardziej rozbudowaną misję. Organizują powiem nieraz skomplikowane, natychmiastowe akcje ratownicze, a także bezpieczny transport ofiary wypadków. Odpowiadają wtedy za zdrowie i życie osoby poszkodowanej. Przeprowadzona przez nich resuscytacja krążeniowo-oddechowa czy reanimacja na miejscu zdarzenia mają ogromne znaczenie dla późniejszych losów pacjenta. Pracownicy tych służb dbają także o powszechną edukację dotyczącą bezpieczeństwa w trudnych górskich terenach, np. prowadząc specjalne szkolenia.

Do szczegółowych obowiązków ratownika medycznego w górach zalicza się także:

 • reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy;
 • organizowanie transportu do punktu opieki lekarskiej dla poszkodowanych;
 • pełnienie dyżuru na wyznaczonym stanowisku;
 • troska o swoją sprawność fizyczną oraz sprawność sprzętu ratowniczego;
 • udzielanie informacji i wskazówek o warunkach bezpieczeństwa na konkretnych trasach oraz o regułach poprawnego zachowania się w górach;
 • reagowanie na zachowanie się uczestników imprez górskich odbiegające od przyjętych zasad bezpiecznego przebywania w tych rejonach;
 • nadzór przebiegu i oznakowania tras udostępnianych do użytku publicznego zgodnie z zaleceniami GOPR.

Sprzęt ratowniczy – z jakich urządzeń korzysta GOPR i TOPR?

Najważniejszym sprzętem, a właściwie maszyną, w wyposażeniu TOPR jest śmigłowiec o nazwie Sokół W3A, który w doskonale sprawdza się w zmiennych, tatrzańskich warunkach. By mógł jednak z powodzeniem spełniać swoją misję, konieczna jest tutaj sprawna załoga, w skład której wchodzą zawsze dwóch pilotów i mechanik.

Pogotowie ratunkowe w Tatrach dysponuje oczywiście również taborem samochodowym. Karetka TOPR-u zawiera podstawowe wyposażenie, które dostępne jest w pojazdach każdego zespołu ratownictwa medycznego. Warto wiedzieć, że każda dyżurka ratowników, zarówno w schroniskach górskich, jak i na szlakach, wyposażona jest w sprzęt do defibrylacji, czyli defibrylator AED. Do zatrzymania krążenia może dojść nawet na prostych, niewymagających trasach, jak choćby do Morskiego Oka, który codziennie przemierzają tłumy turystów w różnym wieku i o różnej kondycji.

Wspomniany śmigłowiec także obejmuje najnowocześniejsze wyposażenie medyczne, które zwiększa skuteczność pierwszej pomocy udzielanej tuż po dotarciu do rannego. Jest to m.in. miniaturowy aparat USG, dzięki któremu jeszcze przed dotarciem do szpitala ratownik może zdiagnozować stan ofiary i warunki zagrażające jej życiu. Innym elementem jest Autopulse, czyli deska do uciskania klatki piersiowej.

Ile zarabia ratownik GOPR? Zarobki w ratownictwie górskim

Jak powiedzieliśmy, ratownictwo górskie tworzy szeroka grupa pasjonatów, którzy poświęcają własne życie i zdrowie, by nieść pomoc innym. Mimo bardzo trudnej i wymagającej pracy, ich zarobki nie są jednak imponujące. To specyficzny zawód, w przypadku którego brak związków zawodowych czy możliwości stworzenia innych tego typu organizacji utrudnia ewentualne negocjacje i wnioski o podwyżki pensji.

Szacuje się, że wyższe zarobki niż przeciętny pracownik pogotowia górskiego otrzymują pracownicy TOPR, którzy realizują obowiązki w wysokogórskich warunkach. Mogą oni liczyć na pensję w wysokości ok. 3 tysięcy złotych netto. Początkujący GOPR-owiec zarabia natomiast średnio 2–2,5 tysiąca złotych netto. Z tego powodu wielu ratowników pracujących nawet na etacie szuka dodatkowych możliwości zarobkowych, związanych tematycznie z ratownictwem. Częstą praktyką jest na przykład kurs przewodnika wysokogórskiego.

Tryb pracy w ratownictwie górskim

Zastanawiasz się, jak wygląda praca ratownika medycznego w górach w praktyce? Jak przebiega akcja ratunkowa od wezwania do transportu poszkodowanego do szpitala? Przykładowo toprowcy pełnią określone dyżury w stacji pogotowia ratunkowego. To właśnie tam odbierają telefony ze zgłoszeniami. Najczęściej są to telefony od osób prowadzących schroniska, turystów będących świadkami czyjegoś wypadku lub od samych ofiar. Po otrzymaniu zgłoszenia ratownicy, bez względu na wiek, zobowiązani są do jego szybkiej analizy i przygotowania akcji. Następnie dzielą się na zespoły (jeśli wypadek tego wymaga) i wyruszają we wskazany rejon.

Nie bez powodu doskonała znajomość górskiej topografii jest konieczna w tej pracy. Nierzadko zdarza się, że dzwoniący nie są do końca właściwie zorientowani o swoim położeniu i podają błędny opis lub współrzędne miejsca, w którym doszło do zdarzenia. Wówczas ratownicy muszą na podstawie wszelkich uzyskanych informacji wydedukować, gdzie mogło dojść do wypadku.

Jak wygląda praca ratownika medycznego w górach? Z pewnością jest nieprzewidywalna, jednak odpowiednie i odpowiedzialne przygotowanie każdego pracownika górskiej służby ratowniczej, o które troszczy się zarówno TOPR, jak i GOPR, pozwala mieć pewność, że w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia podczas wycieczki na szlak, możemy liczyć na sprawną i profesjonalną pomoc.


Zobacz też:
Archiwum: grudzień 2023