Ratownictwo Medyczne

Żółta karetka – co to znaczy? Czym różni się od ambulansu pogotowia?

Żółta karetka – co to znaczy? Czym różni się od ambulansu pogotowia?

Żółta karetka – co to znaczy w systemie ratownictwa medycznego? Na ulicach miast często można spotkać karetki w różnych kolorach, wśród których wyróżniają się żółte ambulanse. Sprawdź, czym charakteryzują się te pojazdy i jaką rolę odgrywają w transporcie pacjentów.

Czym jest żółta karetka?

Żółta karetka to pojazd służący do transportu medycznego pacjentów, którzy nie wymagają natychmiastowej pomocy ratunkowej. W przeciwieństwie do karetek pogotowia ratunkowego, oznaczonych kolorem czerwonym, żółte ambulanse nie są przeznaczone do udzielania pomocy w stanach nagłego zagrożenia życia. Żółta karetka – co to znaczy? Głównym zadaniem żółtych karetek jest przewożenie pacjentów między placówkami medycznymi takimi jak szpitale, przychodnie czy zakłady opiekuńczo-lecznicze. Mogą one także służyć do transportu osób na badania diagnostyczne, zabiegi czy konsultacje specjalistyczne.

Żółte karetki są szczególnie istotne w przypadku pacjentów, którzy wymagają specjalistycznego nadzoru medycznego podczas podróży, ale ich stan jest na tyle stabilny, że nie kwalifikują się do przewozu ambulansem pogotowia ratunkowego. Dotyczy to m.in. osób po zabiegach chirurgicznych, pacjentów onkologicznych czy osób z chorobami przewlekłymi.

Żółta karetka – co to znaczy? Wyposażenie i załoga

Żółte karetki są wyposażone w sprzęt medyczny niezbędny do monitorowania stanu pacjenta podczas transportu, taki jak pulsoksymetr, ciśnieniomierz czy defibrylator. Posiadają także nosze, krzesełko kardiologiczne oraz zapas tlenu i podstawowych leków. W skład załogi żółtej karetki wchodzi zwykle dwóch ratowników medycznych lub pielęgniarek, którzy czuwają nad bezpieczeństwem i komfortem pacjenta podczas przewozu. W niektórych przypadkach, gdy stan zdrowia pacjenta tego wymaga, w zespole może znajdować się także lekarz.

Różnice między żółtą karetką a ambulansem pogotowia

Podstawową różnicą między żółtą karetką a ambulansem pogotowia ratunkowego jest charakter udzielanych świadczeń. Karetki pogotowia, oznaczone kolorem czerwonym, służą do niesienia pomocy w stanach nagłego zagrożenia życia, takich jak zawał serca, udar mózgu czy poważne urazy. Żółte karetki natomiast przeznaczone są do planowych transportów medycznych, niewymagających natychmiastowej interwencji ratunkowej. Pacjenci przewożeni tymi pojazdami są zazwyczaj w stabilnym stanie, ale potrzebują specjalistycznego nadzoru podczas podróży.

Priorytetowość wezwań i użycia sygnałów świetlnych

Kolejną istotną różnicą między żółtymi karetkami a ambulansami pogotowia jest priorytetowość wezwań. Karetki pogotowia, ze względu na ratowanie życia i zdrowia pacjentów, mają pierwszeństwo w ruchu drogowym i mogą używać sygnałów świetlnych oraz dźwiękowych. Żółta karetka – co to znaczy? Żółte karetki poruszają się zgodnie z przepisami ruchu drogowego i nie mają uprawnień do używania sygnałów uprzywilejowania. Wyjątkiem są sytuacje, gdy stan pacjenta nagle się pogorszy i konieczne jest szybsze dotarcie do szpitala – wówczas załoga może włączyć sygnały świetlne i dźwiękowe.

Finansowanie transportu żółtymi karetkami

Koszty transportu medycznego żółtymi karetkami pokrywane są zazwyczaj przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w ramach ubezpieczenia zdrowotnego pacjenta. W niektórych przypadkach, np. przy przewozie do uzdrowiska czy na leczenie poza granicami kraju, pacjent może być zobowiązany do częściowej lub całkowitej odpłatności za usługę.

Wysokość refundacji zależy od rodzaju transportu, stanu zdrowia pacjenta oraz celu podróży. Szczegółowe zasady finansowania określane są przez NFZ i mogą ulegać zmianom w zależności od aktualnych przepisów i dostępności środków.

Warto zaznaczyć, że nie wszystkie usługi transportu medycznego są refundowane przez NFZ. W niektórych przypadkach, np. przy transporcie na życzenie pacjenta lub jego rodziny, koszty mogą być pokrywane ze środków własnych. Dlatego przed zleceniem transportu warto upewnić się, czy dana usługa podlega refundacji i jakie są ewentualne koszty po stronie pacjenta.


Zobacz też:
Archiwum: grudzień 2023