Ratownictwo Medyczne

Ile zarabia kierowca karetki? Mówimy, jak zostać kierowcą karetki

Ile zarabia kierowca karetki? Mówimy, jak zostać kierowcą karetki

Ile zarabia kierowca karetki? To pytanie nurtuje wiele osób rozważających pracę w tym zawodzie. Kierowca karetki pełni niezwykle odpowiedzialną funkcję, od której często zależy ludzkie życie. Jakie są wymagania i predyspozycje niezbędne do wykonywania tej profesji?

Ile zarabia kierowca karetki?

Osoby zainteresowane tym zawodem zastanawiają się, ile zarabia kierowca karetki? Zależą one od wielu czynników, takich jak region, staż pracy czy rodzaj umowy. Średnie wynagrodzenie na tym stanowisku waha się od 3500 do 5000 zł brutto miesięcznie. Doświadczeni kierowcy z dłuższym stażem mogą liczyć na pensję sięgającą nawet 7000 zł brutto. Warto pamiętać, że podane kwoty są wartościami orientacyjnymi i faktyczne zarobki mogą się różnić w zależności od pracodawcy i indywidualnych ustaleń.

Według danych z raportu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) z 2021 roku, stawka godzinowa dla kierowcy karetki wynosiła 21,33 zł. Dla porównania, w tym samym zestawieniu pielęgniarka zarabiała 27,11 zł za godzinę, ratownik medyczny – 29,30 zł, a lekarz – 74 zł. Należy jednak zaznaczyć, że raport AOTMiT przedstawia uśrednione wartości i rzeczywiste zarobki mogą odbiegać od podanych stawek.

Czynniki wpływające na zarobki kierowcy karetki

Jak wspomniano, na to, ile zarabia kierowca karetki, wpływa szereg czynników:

  • jednym z nich jest region, w którym znajduje się miejsce pracy. W dużych miastach i aglomeracjach zarobki są zazwyczaj wyższe niż w mniejszych miejscowościach;
  • istotne znaczenie ma również staż pracy i doświadczenie zawodowe. Kierowcy z dłuższym stażem i większymi kwalifikacjami mogą liczyć na wyższe wynagrodzenie;
  • forma zatrudnienia to kolejny aspekt determinujący zarobki kierowcy karetki. Umowa o pracę wiąże się zazwyczaj z wyższą pensją niż umowa zlecenie czy kontrakt. Niektórzy kierowcy pracują w kilku miejscach;
  • warto także zwrócić uwagę na rodzaj pracodawcy – publiczne placówki medyczne często oferują niższe wynagrodzenia niż prywatne firmy świadczące usługi transportu medycznego.

Jak zostać kierowcą karetki?

Jak zostać kierowcą karetki? Aby móc prowadzić pojazd uprzywilejowany, należy spełnić szereg wymagań formalnych i zdobyć odpowiednie uprawnienia. Podstawowym warunkiem jest ukończenie 21. roku życia oraz posiadanie prawa jazdy kategorii B lub C, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej ambulansu. Kategoria B uprawnia do prowadzenia karetek o masie nieprzekraczającej 3,5 tony, natomiast kategoria C jest wymagana dla pojazdów o masie powyżej 3,5 tony.

Kolejnym krokiem jest ukończenie specjalistycznego kursu dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Szkolenie organizowane jest przez Ośrodki Doskonalenia Techniki Jazdy stopnia wyższego. Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej, a jego długość zależy od posiadanej kategorii prawa jazdy. Dla kategorii A trwa on 21 godzin (w tym 3 godziny teorii i 18 godzin praktyki), dla kategorii B i C – 11 godzin (3 godziny teorii i 8 godzin praktyki). Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym – po zdaniu kursant otrzymuje stosowne zaświadczenie.

Badania lekarskie i psychologiczne

Kandydat na kierowcę karetki musi także uzyskać orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na tym stanowisku. Niezbędne jest również przejście badań psychologicznych, potwierdzających predyspozycje do wykonywania zawodu. Co istotne, badania lekarskie i psychologiczne można wykonać już po ukończeniu kursu dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych.

Po skompletowaniu wymaganych dokumentów (prawo jazdy odpowiedniej kategorii, zaświadczenie o ukończeniu kursu, orzeczenie lekarskie i psychologiczne), należy udać się do starostwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym. Zezwolenie jest wydawane zazwyczaj w ciągu 2 dni. Od tego momentu można rozpocząć pracę jako kierowca karetki.

Jakie obowiązki ma kierowca karetki?

Praca kierowcy karetki wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Do głównych obowiązków należy sprawne i bezpieczne prowadzenie ambulansu, często w trudnych warunkach drogowych. Kierowca musi wykazywać się refleksem, spostrzegawczością i umiejętnością podejmowania szybkich decyzji. Ważna jest także znajomość topografii miasta i dróg dojazdowych do szpitali czy miejsc zdarzeń. Biorąc to pod uwagę, ile zarabia kierowca karetki, jest niewspółmierne do zakresu jego obowiązków.

Kierowca karetki odpowiada za transport pacjentów wymagających pomocy medycznej do placówek ochrony zdrowia. Przewozi osoby chore, podlegające rehabilitacji lub rekonwalescencji, a także materiały medyczne, krew czy narządy do transplantacji. W razie potrzeby pomaga personelowi medycznemu w udzielaniu pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia i przenoszeniu poszkodowanych do ambulansu.

Współpraca z zespołem ratowniczym

Kierowca karetki jest członkiem zespołu ratunkowego, w skład którego wchodzą także ratownicy medyczni, pielęgniarki lub lekarze Ściśle współpracuje z pozostałymi członkami załogi, dbając o sprawną komunikację i koordynację działań. 

Poza umiejętnościami związanymi z prowadzeniem pojazdu kierowca karetki powinien posiadać także podstawową wiedzę z zakresu pierwszej pomocy. Często to właśnie on jest pierwszą osobą, która dociera do poszkodowanego i musi podjąć działania ratujące życie do czasu przybycia wykwalifikowanego personelu medycznego. Dlatego ważne jest, by kierowca potrafił ocenić stan pacjenta, zabezpieczyć miejsce zdarzenia i udzielić wsparcia przedmedycznego.

Ile zarabia kierowca karetki – zapamiętaj!

Praca kierowcy karetki wiąże się z prowadzeniem ambulansu w trudnych warunkach, transportem pacjentów i materiałów medycznych oraz współpracą z zespołem ratowniczym. Wymaga ona nie tylko umiejętności związanych z kierowaniem pojazdem, ale także podstawowej wiedzy z zakresu pierwszej pomocy. Pełni niezwykle istotną rolę w systemie ratownictwa medycznego, przyczyniając się do ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Dlatego to, ile zarabia kierowca karetki, nadal jest zbyt niską kwotą.


Zobacz też:
Archiwum: kwiecień 2024