Ratownictwo Medyczne

Ile kosztuje wezwanie karetki bez ubezpieczenia? Odpowiadamy!

Ile kosztuje wezwanie karetki bez ubezpieczenia? Odpowiadamy!

Ile kosztuje wezwanie karetki bez ubezpieczenia? To pytanie nurtuje wiele osób. W sytuacjach nagłych, gdy zdrowie lub życie jest zagrożone, konieczne jest wezwanie pomocy medycznej. Jednak ile trzeba wtedy zapłacić za transport karetką?

Ile kosztuje wezwanie karetki bez ubezpieczenia?

Szukasz odpowiedzi na pytanie, ile kosztuje wezwanie karetki bez ubezpieczenia? Chcemy uspokoić osoby, które z jakichś powodów go nie posiadają – każdy ma prawo skorzystać z bezpłatnego transportu sanitarnego. Jest tylko jeden warunek, czyli bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia. Wówczas wezwanie karetki jest darmowe nawet do osoby nieubezpieczonej.

Jeżeli jednak nie zachodzą wspomniane wyżej okoliczności, takie wezwanie wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów za transport medyczny. Wysokość opłaty zależy od kilku czynników, takich jak odległość, jaką musi pokonać karetka, rodzaj udzielonej pomocy medycznej oraz region kraju, w którym doszło do zdarzenia. Koszt wezwania karetki bez ubezpieczenia może wynieść od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. Przykładowo, za transport karetką na odległość do 30 km trzeba zapłacić około 200-300 zł. Natomiast przy dłuższych trasach, przekraczających 100 km, opłata może sięgnąć nawet 1000-1500 zł.

Dodatkowe opłaty za specjalistyczny sprzęt i personel

Należy pamiętać, że podane kwoty są wartościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie w zależności od konkretnego przypadku. Jeśli podczas transportu karetką konieczne jest użycie specjalistycznego sprzętu medycznego lub zaangażowanie dodatkowego personelu, koszty mogą znacząco wzrosnąć.

W przypadku konieczności użycia respiratora, pompy infuzyjnej czy defibrylatora, do rachunku mogą zostać doliczone dodatkowe opłaty, sięgające nawet kilkuset złotych. Podobnie sytuacja wygląda, gdy w skład zespołu ratowniczego wchodzi lekarz specjalista, np. anestezjolog lub kardiolog. Jego obecność podczas transportu wiąże się z wyższymi kosztami dla pacjenta bez ubezpieczenia.

Kto ponosi koszty wezwania karetki?

Koszty wezwania karetki bez ubezpieczenia ponosi osoba, która skorzystała z transportu medycznego. Rachunek za usługę wystawia dyspozytor medyczny na podstawie informacji przekazanych przez zespół ratowniczy. Płatność należy uregulować w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury.

W przypadku osób ubezpieczonych koszty wezwania karetki pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia. Dotyczy to jednak tylko sytuacji, gdy transport medyczny był uzasadniony stanem zdrowia pacjenta i został zlecony przez lekarza lub dyspozytora medycznego.

Możliwość zwolnienia z opłat w szczególnych przypadkach

Istnieją sytuacje, w których osoby nieubezpieczone mogą zostać zwolnione z opłat za wezwanie karetki. Jak wspomniano wcześniej, dzieje się tak w przypadkach zagrożenia życia, gdy pacjent znajduje się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i wymaga natychmiastowej pomocy medycznej.

Do takich sytuacji zalicza się między innymi:

  • zawał serca;
  • udar mózgu;
  • zatrzymanie krążenia;
  • drgawki;
  • utrata przytomności;
  • poważne urazy po wypadkach komunikacyjnych. 

W takich przypadkach koszty wezwania karetki i udzielenia pomocy medycznej pokrywa budżet państwa, niezależnie od tego, czy poszkodowany posiada ubezpieczenie, czy nie.

Ile kosztuje wezwanie karetki bez ubezpieczenia – zapamiętaj!

Wezwanie karetki bez ubezpieczenia wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów za transport medyczny. Wysokość opłaty zależy od wielu czynników i może wynieść od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. W szczególnych przypadkach, gdy zagrożone jest życie pacjenta, koszty pokrywa budżet państwa.

Aby uniknąć wysokich opłat za wezwanie karetki, warto rozważyć wykupienie ubezpieczenia zdrowotnego lub – w przypadku osób bezrobotnych – zarejestrowanie się w urzędzie pracy. Dzięki temu, w razie nagłej potrzeby, koszty transportu medycznego zostaną pokryte przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a pacjent nie będzie musiał martwić się o dodatkowe wydatki.


Zobacz też:
Archiwum: styczeń 2024