Farmakologia

Theospirex retard 150 mg to lek w postaci tabletek powlekanych powszechny w leczeniu problemów z układem oddechowym. Jakie wykazuje działanie?

Theospirex retard 150 mg to lek w postaci tabletek powlekanych powszechny w leczeniu problemów z układem oddechowym. Jakie wykazuje działanie?

Substancją czynną leku Theospirex jest teofilina. To ksantyna, która wykazuje działanie rozkurczające mięśnie gładkie oskrzeli czy naczynia płucne. Poznaj dokładny wpływ leku Theospirex retard na leczenie chorób układu oddechowego.

Odpowiednie stężenie teofiliny okazuje się pomocne w przypadku leczenia m.in. astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Co jednak istotne, leku Theospirex retard nie należy stosować doraźnie przy napadach astmatycznych, a także w sytuacji, gdy dojdzie do problemów z oddychaniem wynikających ze skurczu oskrzeli. Nie powinien być także pierwszym wyborem w przypadku leczenia astmy u dzieci. Theospirex występuje w postaci tabletek powlekanych albo roztworu do wstrzykiwań. Dowiedz się, jak prawidłowo dawkować substancję i jakie są dokładne wskazania do jej stosowania.

Czym jest Theospirex i jak działa jako lek?

Lek Theospirex stosowany jest najczęściej w przypadku przewlekłych chorób układu oddechowego, np. u pacjentów cierpiących na ostry skurcz oskrzeli czy w sytuacji poważnego stanu astmatycznego. Substancją czynną jest tutaj teofilina, która zmniejsza skurcz oskrzeli, ale także zwiększa kurczliwość przepony. Dowiedziono też, że teofilina korzystnie wpływa na klirens śluzowo-rzęskowy i hamuje uwalnianie mediatorów z komórek, które biorą udział w stanach zapalnych.

Podsumowując, można uznać, że lek wpływa na:

 • zwiększenie wydalania moczu i obniżenie obrzęków;
 • powstrzymywanie uwalniania substancji z komórek uczestniczących w reakcjach zapalnych;
 • rozkurczanie mięśni gładkie oskrzeli, oskrzelików oraz naczyń krwionośnych;
 • podwyższenie częstości oraz siły skurczu mięśnia sercowego.

Jeśli chodzi o skład preparatu Theospirex, zakłada się, że 1 ml roztworu zawiera 20 mg teofiliny. W jednej ampułce o pojemności 10 ml będzie jej zatem 200 mg. W leku znajdują się także substancje pomocnicze, takie jak:

 • wodorotlenek sodu;
 • glicyna;
 • woda.

Dawkowanie preparatu Theospirex i Theospirex retard 150 mg

Należy pamiętać, że odpowiednia dawka leku zawsze powinna zostać wyznaczona przez lekarza, a w przypadku wystąpienia reakcji niepożądanych wskazana jest pilna konsultacja. W ustalaniu dawki należy wziąć pod uwagę m.in.:

 • tolerancję organizmu pacjenta na lek;
 • sprawność pracy nerek;
 • skuteczność działania substancji;
 • fakt, czy pacjent wcześniej zażywał teofilinę (jest to wskazanie do zmniejszenia dawki).

Dobrze jest wcześniej oznaczyć stężenie teofiliny w osoczu, a następnie monitorować jej stan. Co istotne, dawkę leku oblicza się na podstawie masy ciała pacjenta z racji tego, że substancja czynna nie przenika do jego masy tłuszczowej.

Zakłada się, że początkowa dawka leku u osób dorosłych i dzieci po ukończeniu 16. roku życia mieści się w przedziale 8–12 mg na kilogram masy ciała na dobę, co oznacza przyjmowanie 300 mg substancji co ok. 12 godzin. U dzieci w wieku przynajmniej 6 lat dawka wynosi 10–15 mg w takich okolicznościach.

Dzieci w wieku 7–12 lat mogą przyjmować od 11 do 15 mg leku na kilogram masy ciała w ciągu doby. Natomiast dzieci młodsze, między 6. a 9. rokiem życia zażywają dawkę 10–17 mg substancji, co daje 150 mg teofiliny co 12 godzin (jest to w przybliżeniu jedna tabletka).

Jeśli dawka początkowa nie przynosi efektów w leczeniu, możliwe jest jej zwiększenie, jednak należy to robić stopniowo i w odstępach co około 3 dni. Zwiększona dawka wygląda następująco w zależności od wieku pacjenta:

 • u dorosłych i młodzieży powyżej 16. roku życia: 13 mg na kg/dobę;
 • u młodzieży w wieku 13–16 lat: 18 mg na kg/dobę;
 • u dzieci w wieku 10–12 lat: 20 mg/kg/dobę;
 • u dzieci w wieku 6–9 lat: 24 mg/kg/dobę.

Jeśli nie ma możliwości, żeby kontrolować stężenie teofiliny we krwi, nie powinno się przekraczać maksymalnej zalecanej dawki dobowej, czyli:

 • u dorosłych i młodzieży po ukończeniu 12 lat: 900 mg (6 tabletek);
 • u dzieci w wieku 9–12 lat: 750 mg (5 tabletek);
 • u dzieci w wieku 6–9 lat: 600 mg (4 tabletki).

W przypadku gdy zajdzie konieczność wymiany substancji na inny lek w ramach leczenia, należy monitorować stężenie teofiliny w surowicy krwi.

Jak stosować Theospirex? Podawanie produktu leczniczego

Jeśli chodzi o lek w postaci tabletek, należy stosować go doustnie tuż po spożytym posiłku. Pojedyncze dawki powinny być zażywane w regularnych odstępach czasu w wymiarze dobowym. Zwykle zaleca się przyjmowanie leku dwa razy rano i wieczorem. Możliwe jest podzielenie tabletki na dwie równe części zgodnie z widniejącą na niej linią podziału. Theospirex występuje także w postaci roztworu do aplikacji dożylnej. Wówczas należy do podawać w formie powolnego wstrzyknięcia trwającego około 6 minut. Można do też podawać w formie krótkiego wlewu dożylnego – około 10 minut na ampułkę leku. Po iniekcji albo infuzji pacjent powinien być przez jakiś czas kontrolowany i co istotne, powinien odpoczywać. Czas trwania terapii teofiliną zależy od rodzaju schorzenia, stopnia jego zaawansowania oraz przebiegu.

Przeciwwskazania do stosowania teofiliny

Jeśli zażywa się Theospirex retard razem z innymi środkami doustnymi zawierającymi teofilinę, istnieje zwiększone ryzyko przedawkowania substancji, a więc wystąpienia niepożądanych reakcji organizmu. Istnieją przypadki, w których zażywanie leku powinno wiązać się z dużą ostrożnością lub rezygnacją na rzecz innego rodzaju leczenia:

 • nadciśnienie tętnicze;
 • porfiria;
 • zaburzenia czynności nerek;
 • nadczynność tarczycy;
 • jaska;
 • cukrzyca;
 • przewlekła gorączka;
 • zakażenia wirusowe;
 • niewydolność serca.

Lek należy podawać ostrożnie w przypadku pacjentów w okresie szczepiennym oraz osób starszych i dzieci poniżej 6 roku życia. W żadnym wypadku nie można stosować leku Theospirex przy napadach astmy oskrzelowej i ogólnie w stanach astmatycznych. Oczywistym przeciwwskazaniem jest również nadwrażliwość na teofilinę.

Theospirex a działania niepożądane

Jak każdy lek, Theospirex może prowadzić do szeregu skutków ubocznych u niektórych grup pacjentów. Do najczęściej wymienianych należą:

 • drgawki;
 • nagły spadek ciśnienia tętniczego krwi;
 • komorowe zaburzenia rytmu serca;
 • poważne zaburzenia w układzie pokarmowym (może nawet dojść do krwawienia);
 • nudności;
 • wymioty;
 • ból nadbrzusza;
 • biegunka;
 • brak apetytu, jadłowstręt;
 • bóle głowy;
 • drażliwość, niepokój;
 • bezsenność;
 • zawroty głowy;
 • przyspieszona czynność serca;
 • skurcze dodatkowe i komorowe zaburzenia rytmu serca;
 • kołatanie serca;
 • przyspieszenie oddechu;
 • obniżenie ciśnienia tętniczego;
 • zwiększone wydalanie moczu związane z działaniem moczopędnym teofiliny może wystąpić różnego stopnia białkomocz, zwiększenie liczby erytrocytów w moczu oraz zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego (SIADH);
 • zwiększenie stężenia glukozy w surowicy krwi;
 • zmniejszenie stężenia potasu we krwi;
 • zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy;
 • zmiany stężenia elektrolitów we krwi;
 • zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi.

Ponadto część chorych skarży się na świąd, pokrzywkę czy rozmaite reakcje na tle alergicznym.

Interakcja z innymi lekami i substancjami

Należy mieć na uwadze, że alkohol wpływa na zwiększenie stężenia teofiliny we krwi. Metabolizm substancji wzrośnie, a stężenie teofiliny w osoczu i jej skuteczność obniżą się, jeśli zastosuje się ją równocześnie m.in. z:

 • fenytoiną;
 • prymidonem;
 • izoprenaliną;
 • sukralfatem;
 • ryfampicyną;
 • produktami leczniczymi z wyciągiem z dziurawca zwyczajnego.

Teofilina może niekorzystnie wpływać na działanie leków β-adrenolitycznych, czyli przyjmowanych przy nadciśnieniu tętniczym.

Czy stosować Theospirex retard w ciąży? Wpływ na laktację i prowadzenie pojazdów

Jeśli chodzi o ciążę, nie zrealizowano żadnych badań kierunku negatywnego wpływu teofiliny. Wiadomo jednak, że substancja przenika przez barierę łożyskową i może wywoływać działanie sympatykomimetyczne u dziecka. Jeśli nie ma takiej konieczności, leku Theospirex nie należy stosować w okresie ciąży, szczególnie w pierwszym trymestrze. Z kolei w drugim i trzecim trymestrze ciąży można zdecydować się na odpowiednie dawki leku Theospirex retard, kiedy korzyści dla matki przewyższają ryzyko dla płodu. Poziom wiązania teofiliny z białkami osocza oraz klirens mogą ulegać obniżeniu się wraz z rozwojem ciąży. Pod koniec tego okresu zażywanie substancji może hamować zdolność macicy do kurczenia się. Dowiedziono, że teofilina przenika do mleka matki i w okresie karmienia piersią może być przyczyną licznych reakcji niepożądanych u karmionych w ten sposób dzieci.

Lek Theospirex wpływa na prowadzenie pojazdów mechanicznych i obsługę maszyn, dlatego w trakcie leczenia należy unikać takich sytuacji lub zachować przy tym wyjątkową ostrożność. Możliwe są bowiem intensywne zawroty głowy czy wzmożona senność.

Theospirex to środek zapobiegający skurczom oskrzeli w przebiegu astmy, ale praktyczny także przy innych schorzeniach układu oddechowego. Z uwagi na liczebność reakcji niepożądanych, do których może dojść pod wpływem jego działania, należy być jednak szczególnie ostrożnym przy jego dawkowaniu.


Zobacz też:
Archiwum: grudzień 2023