Porady medyczne

Odbieranie porodu poza szpitalem – najważniejsze wytyczne

Odbieranie porodu poza szpitalem – najważniejsze wytyczne

Prawidłowo kobieta rodzi siłami natury, bez fizjologicznego wspomagania. Osoby asystujące muszą ocenić postępy na podstawie jej reakcji, oceny skurczów macicy, badań zewnętrznych i wewnętrznych oraz wysłuchania ASP. Odbieranie porodu należy przeprowadzić z użyciem 3-częściowego pakietu akcesoriów wspólnych, dla matki i dla dziecka. Do oceny stanu zdrowia noworodka służy skala Apgar. W 1., 5. i 10. minucie życia musisz oceniać oddech, akcję serca, napięcie mięśniowe, odcień skóry oraz odruch na cewnik. Co jeszcze należy do obowiązków ratownika w tych szczególnych okolicznościach?

Odbieranie porodu – co ma robić ratownik?

W pierwszej kolejności należy zapewnić kobiecie podstawową opiekę medyczną oraz wsparcie psychiczne. Zachowuj się spokojnie i cierpliwie, przeprowadź wywiad położniczy – zapytaj o stan zdrowia pacjentki, przebieg ciąży, czy w przeszłości rodziła lub poroniła, jak często odczuwa skurcze itd. Odbieranie porodu w karetce to nie najlepszy pomysł, ze względu na brak przestrzeni, oświetlenia, ogrzewania i trudne warunki. Są jednak okoliczności, które uzasadniają jak najszybszy transport do szpitala.

Najważniejsze zadania ratownika podczas odbierania porodu

Ważne, by pomóc kobiecie wyregulować oddech. Pomiędzy skurczami rodząca powinna odpoczywać i zbierać siły. Badania położnicze mają na celu ustalenie czynności skurczowych macicy, ocenę stanu pęcherza płodowego, sprawdzenie krwawienia dróg rodnych oraz ustalenie, czy ciąża jest donoszona, a dziecko żyje. Do czynności zewnętrznych podczas odbierania porodu stosuje się m.in. 6 chwytów położniczych. Kolejne badania to:

  • kontrola tętna, położenia i ustawienia płodu;
  • badanie palpacyjne brzucha;
  • wizualna ocena napięcia krocza podczas skurczu.

Zestaw do odbierania porodu w warunkach pozaszpitalnych

Taki zestaw składa się z trzech części. Choć często można się bez niego obyć, to jego użycie zapewnia lepszą aseptyczność (o ile podczas przygotowań zadbasz, by wszystkie przedmioty pozostały jałowe). Niektóre elementy mogą pomóc w interwencji, gdyby wymagał tego przebieg akcji porodowej. Zestaw ułatwiający odbieranie porodu tworzą:

  • pakiet położniczy – kompres lub podkład, gaziki, nożyczki do nacięcia krocza, słuchawka położnicza (ewentualnie mogą ją zastąpić stetoskop internistyczny lub UDT);
  • pakiet pediatryczny – kompres, gaziki różnej wielkości, klemy, spirytus, nożyczki do odpępnienia, ssak lub gruszka do odśluzowania;
  • pakiet wspólny – jałowe wkłady, worek na łożysko, oznaczenie noworodka, pieluchy, kocyk.

Jeżeli odbieranie porodu przebiegnie bez problemów, a dziecko urodzi się w dobrym stanie ogólnym, po wytarciu powinno mieć zapewnione ciepło i jak najbliższy kontakt z matką. Należy owinąć je w kocyk tak, by wystawała jego twarz. Stan kobiety po odebraniu porodu należy kontrolować co 15 minut przez minimum 2 godziny lub do momentu przekazania opieki nad nią lekarzom w szpitalu.


Zobacz też:
Archiwum: styczeń 2024