Ratownictwo Medyczne

Zarobki ratowników medycznych w Polsce są mniejsze niż za granicą. Ile zarabia ratownik medyczny we Włoszech?

Zarobki ratowników medycznych w Polsce są mniejsze niż za granicą. Ile zarabia ratownik medyczny we Włoszech?

To, ile zarabia ratownik medyczny we Włoszech, uzależnione jest w dużej mierze od tego, w jakim stopniu jest wykształcony i jakie ma zawodowe doświadczenie. Czy zawód ratownika w tym kraju jest opłacalny?

Włochy są popularnym kierunkiem emigracji zarobkowej, również jeśli chodzi o zatrudnienie w zawodach medycznych. Wszystko dlatego, że w większości krajów Europy Zachodniej, również tam, wysokość pensji ratownika znacznie przekracza tę, na którą mogą liczyć przedstawiciele zawodu w Polsce. To sytuacja trwająca od wielu lat, a przecież trzeba pamiętać o potężnej odpowiedzialności, jaka spoczywa na pracownikach ambulansów i Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych. Nierzadko to właśnie ratownicy medyczni i ich działania mają wpływ na to, jak potoczą się dalsze, medyczne losy poszkodowanych. Niektórzy traktują tę pracę jako swoistą misję, nie zważając na zarobki. Warto jednak, by trud i poświęcenie w niesienie pomocy innym zostały odpowiednio nagrodzone. Czy szukanie zatrudnienia w pogotowiu za granicą jest dobrym pomysłem? Jakie wymagania są stawiane ratownikom we Włoszech? Poznaj tamtejszy rynek pracy!

Ratownik medyczny. Co to za zawód?

Zanim znajdziesz odpowiedź na pytanie o to, ile zarabia ratownik medyczny we Włoszech, powinieneś uświadomić sobie, na czym polega specyfika tego zawodu i gdzie można szukać zatrudnienia z wykształceniem kierunkowym.

Mówiąc w dużym uproszczeniu, jest to osoba realizująca zawód medyczny polegający na działaniu w celu ratowania ludzkiego zdrowia lub życia. Konieczne jest tu zatem szerokie wykształcenie medyczne, a także Często dzieje się tak, że to właśnie członkowie pogotowia ratunkowego mają pierwszy kontakt z ofiarą wypadku, a więc mają znaczący wpływ na jej dalsze losy. Istotą pracy ratownika medycznego jest też udzielanie pierwszej pomocy, jeśli jest to konieczne.

Ratownik medyczny we Włoszech. Jak działa tamtejsze pogotowie?

Tak jak w pozostałych częściach świata, ratownicy medyczni we Włoszech mają nieść pierwszą pomoc przedmedyczną osobom znajdującym się w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Włoskie Pogotowie Ratunkowe dostępne jest przez całą dobę, a jego działaniami mogą zostać objęci zarówno Włosi, jak i cudzoziemcy. Nawet nielegalni imigranci nie pozostaną tutaj bez odpowiedniego wsparcia.

Każdy obcokrajowiec przebywający czy pracujący na terenie Włoch ma prawo do korzystania ze świadczeń ratowniczych w ramach Servizio Sanitario Nazionale (to włoska narodowa opieka zdrowotna). Ich zakres jest dokładnie taki sam, jak w przypadku włoskich obywateli. Wcześniej jednak osoby takie muszą być zgłoszone do odpowiedniego rejestru powyższej służby (osoby z pozwoleniem na pobyt mają wręcz taki obowiązek). Z kolei studenci mogą dopisać się dobrowolnie, ale za uiszczeniem stosownej opłaty.

Jeśli natomiast chodzi o nagłe przypadki pogorszenia stanu zdrowia, każdy, niezależnie od tego, czy zgłosił się do SSN, czy też nie, zostanie objęty wsparciem. W takich przypadkach bardzo przydaje się znajomość języka włoskiego, jednak pacjent z zagranicy, który nie posiada tej umiejętności, może liczyć na pomoc mediatora albo tłumacza.

Ile zarabia ratownik medyczny we Włoszech? Dane o wynagrodzeniach

We Włoszech średnia pensja ratownika medycznego wynosi 33 551 euro. Pracownicy pogotowia ratunkowego zarabiają więc średnio 16 euro na godzinę, co jest zbliżone do średniej kwoty unijnej. Jeśli chodzi o dokładny przedział, ratownicy zarabiają od 24 690 euro do 40 888 euro rocznie. Wiele w tym względzie zależy od ich wykształcenia, dodatkowych szkoleń, ale także doświadczenia w zawodzie.

Praca za granicą. Zalety i wady

Nie od dziś wiadomo, że w niektórych zawodach o wiele łatwiej jest znaleźć satysfakcjonujące zatrudnienie na zachodzie Europy. Podobnie jest w przypadku ratownictwa medycznego. Wyjeżdżając o pracy za granicą, musisz jednak pamiętać, że płaca to jedno, ale koszty utrzymania są równie wysokie. Jeśli planujesz zatrudnienie poza granicami Polski, skup się na nauce lub doskonaleniu języka obcego, najlepiej uniwersalnego angielskiego, choć we Włoszech znajomość tego języka okazuje się nawet bardziej praktyczna. Należy pamiętać, że ratownicy, którzy chcą zarabiać więcej niż płaca minimalna, powinni posiadać dość duże doświadczenie zawodowe i kwalifikacje wymagane w zawodzie.

Stanowisko ratownicze we Włoszech. Jak uzyskać umowę z satysfakcjonującą stawką?

Tak jak w każdym innym państwie, tak i we Włoszech do pracy w pogotowiu ratunkowym (EMS) przyjmowane są osoby posiadające ku temu stosowne predyspozycje zarówno psychiczne, jak i fizyczne. Do najważniejszych cech pożądanych u ratownika należą:

 • odporność psychiczna;
 • znakomita kondycja fizyczna;
 • umiejętność szybkiej koncentracji i skupienia się na zadaniu;
 • zdolność do szybkiej oceny sytuacji zagrożenia;
 • sprawność działania.

Ponadto w procesie kształcenia kandydat na ratownika nabywa umiejętności z zakresu:

 • czynności w ramach pierwszej pomocy;
 • prowadzenia kompletnej akcji ratunkowej, obejmującej sztuczne oddychanie, masaż serca, wstrzymywanie krwotoków;
 • psychologii;
 • anatomii;
 • samoobrony;
 • farmakologii;
 • i wielu innych dziedzin medycznych.

Ze względu na ogromną różnorodność panującą w zawodzie ratownika medycznego, musi on być przygotowany do:

 • umiejętnej i celnej oceny stanu osoby poszkodowanej;
 • opatrywania ran i tamowania krwotoków zewnętrznych;
 • odbierania porodów;
 • udrażniania dróg oddechowych;
 • przeprowadzenia tlenoterapii;
 • założenia cewnika na pęcherz moczowy;
 • aplikacji koniecznych leków i antybiotyków (drogą doustną, dożylną, domięśniową, wziewną, doodbytniczą itd.);
 • unieruchamiania kręgosłupa oraz innych partii, jeśli mogło dojść do urazu;
 • kontroli czynności serca poszkodowanego;
 • przygotowania pacjenta do transportu powietrznego;
 • przeprowadzenia płukania żołądka;
 • defibrylacji.

Wiesz, ile zarabia ratownik medyczny we Włoszech i możesz sam ocenić, czy praca za granicą będzie odpowiednim rozwiązaniem dla ciebie. W przypadku każdej emigracji związanej z pracą należy wziąć pod uwagę warunki ekonomiczne obowiązujące w docelowym kraju. Nie tylko średnią wysokość pensji, ale także koszty codziennego utrzymania. Być może zarobki we Włoszech kształtują się satysfakcjonująco, jednak warto zweryfikować, czy będą proporcjonalne do niezbędnych wydatków.


Zobacz też:
Archiwum: kwiecień 2024