Odszkodowanie

Ile odszkodowania za złamaną rękę z przemieszczeniem?

Ile odszkodowania za złamaną rękę z przemieszczeniem?

Ile odszkodowania za złamaną rękę z przemieszczeniem dostaniesz, gdy ulegniesz wypadkowi? Złamanie kości to poważny uraz, dlatego warto wiedzieć, jak i ile otrzymasz odszkodowania. Poznaj obowiązujące stawki.

Złamania ręki to jedne z najczęstszych urazów w życiu codziennym. Może dojść do nich podczas wykonywania rutynowych czynności, uprawiania sportów lub niefortunnego wypadku. Wyróżniamy kilka rodzajów złamań, które w różnym stopniu uniemożliwiają pracę czy codzienne życie. Ile odszkodowania za złamaną rękę z przemieszczeniem możesz dostać? Jest to zależne od wielu czynników.

Rodzaje złamań – otwarte czy zamknięte?

Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje złamań ręki:

  • złamanie nadgarstka;
  • złamanie palców;
  • złamanie śródręcza.

Ponadto mówi się o złamaniach otwartych i zamkniętych oraz z przemieszczaniem lub nawet oderwaniem kości. W zależności od tego, jak skomplikowany jest uraz, czy wymaga interwencji chirurgicznej lub dodatkowej rehabilitacji, rozpatrywany jest jako indywidualny przypadek.

Wypadek złamania ręki – jakie są konsekwencje?

Wypadek związany ze złamaniem kości ramiennej czy kości śródręcza przynosi poważne konsekwencje. Zazwyczaj w takich przypadkach konieczne jest unieruchomienie kończyny, a to wiąże się z brakiem możliwości wykonywania pracy. Złamaniu towarzyszy silny ból i obrzęk oraz ogólne złe samopoczucie. W niektórych bardziej skomplikowanych przypadkach konieczny jest pobyt w szpitalu. Przerwanie ciągłości kości, choć dosyć powszechne, przynosi spore zmiany w życiu. Choć nie sposób przygotować się na takie zdarzenie, to warto zabezpieczyć się wcześniej przez wykupienie ubezpieczenia na życie lub NNW.

Co pokrywa ubezpieczenie na wypadek złamania ręki?

W zależności od wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego, wykupionej polisy, a także konkretnego przypadku złamania, obliczona zostaje wysokość odszkodowania. Suma ubezpieczenia powinna w pełni pokryć koszty leczenia, a więc opatrunki, leki, dojazdy do szpitala, ewentualny pobyt w szpitalu i rehabilitację. Wysokość świadczenia powinna być dostosowana do faktycznych kosztów poniesionych przez poszkodowanego. Ile odszkodowania za złamaną rękę otrzymasz? Zależy to od przedstawionej dokumentacji medycznej.

Ile odszkodowania za złamaną rękę z przemieszczeniem? Suma wypłaty

Kwota, jaką poszkodowany otrzyma od ubezpieczyciela w przypadku złamania kości z przemieszczeniem, wynika z podpisanej umowy, oraz poniesionego uszczerbku na zdrowiu. Uszczerbek jest wyliczany na podstawie tabelki, w której ujęto najpoważniejsze urazy. Najmniej skomplikowane są urazy kości nadgarstka, a najgroźniejsze to złamanie trzonu kości ramiennej.

Finalnie ile odszkodowania za złamaną rękę z przemieszczeniem dostaniesz po powrocie do zdrowia? W zależności od przypadku otrzymać można kwotę od 1000 do nawet 10 000 złotych. W przypadkach, gdzie niezbędna okazała się operacja oraz długotrwała rehabilitacja, kwota może być znacznie wyższa. 

Odmowa wypłaty świadczenia – czy jest możliwa?

W niektórych sytuacjach ubezpieczyciel może odmówić wypłaty ubezpieczenia w ramach tzw. wyłączenia odpowiedzialności. Podważyć zasadność wypłaty świadczenia może zawsze, jeśli do wypadku, a tym samym urazu doszło w następujących okolicznościach:

  • prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu i bez wymaganych uprawnień;
  • spożywania alkoholu lub innych substancji odurzających;
  • udziału w rozruchach lub bójkach.

Ubezpieczyciele zawsze dokładnie weryfikują, komu przysługuje odszkodowanie. Niewypłacenie świadczenia z tytułu urazu ręki może mieć miejsce również, gdy w umowie widnieje zapis o karencji. Zakres ochrony ujęty jest w umowie i może wynosić nawet do 24 miesięcy. Jeśli w tym czasie dojdzie do urazu, możemy nie dostać odszkodowania i wybranej kwoty ubezpieczenia. Polisa na życie może nie być wypłacona również wtedy, gdy w ciągu roku kalendarzowego taki sam uraz przydarzy się nam dwukrotnie. 

Ile odszkodowania za złamaną rękę z przemieszczeniem? Ile wynosi odszkodowanie w przypadku poważnego urazu kości ręki? Wysokość wypłacanej kwoty, a także czas oczekiwania na pieniądze nie jest jasno sprecyzowany. Każdy ubezpieczyciel ma swoje wewnętrzne ustalenia w tej sprawie. Jeśli zamierzasz wykupić dodatkowe ubezpieczenie na życie, pamiętaj, by dokładnie przeczytać całą umowę. Niektóre zapisy jasno informują o terminach wypłaty, okresie karencji czy sytuacjach, w których można odmówić wypłaty świadczenia. Warto zapoznać się z warunkami umowy jeszcze przed podpisaniem pełnej dokumentacji.

Sprawdź też, ile odszkodowania za złamaną rękę w nadgarstku.


Zobacz też:
Archiwum: styczeń 2024