Odszkodowanie

Obcięcie opuszka palca – odszkodowanie. Jakie świadczenia się wówczas należą?

Obcięcie opuszka palca – odszkodowanie. Jakie świadczenia się wówczas należą?

W skrócie:

  • To, czy za obcięcie opuszka palca przysługuje odszkodowanie, zależy od zapisów znajdujących się w umowie polisy.
  • Jeśli należy się odszkodowanie za obcięcie opuszka palca, wysokość rekompensaty finansowej zależy od takich czynników jak suma ubezpieczenia czy ustalony przez ubezpieczyciela procent uszczerbku na zdrowiu.
  • Aby otrzymać odszkodowanie za obcięcie opuszka palca, należy przedstawić określoną w umowie dokumentację medyczną – jej zakres może różnić się w zależności od rozwiązań przyjętych przez ubezpieczyciela.

Obcięcie opuszka palca – odszkodowanie

Podobnie jak pozostałe uszkodzenia i stany chorobowe w obrębie palców (rozumie się przez to np. złamania, zwichnięcia czy tzw. trzaskający palec), także obcięcie opuszka daje prawo do otrzymania rekompensaty finansowej w ramach ubezpieczenia.

Chcesz dowiedzieć się, jaka może być wysokość odszkodowania? Jeśli tak, to mamy dobrą wiadomość: sprawdzenie szacunkowej wartości świadczenia nie jest szczególnie trudnym zadaniem. W tym celu należy zapoznać się z dołączoną do umowy tabelą, która zawiera informacje o procentach uszczerbku na zdrowiu. Następnie musisz:

  • znaleźć pozycję, która odnosi się do problemu, jakim jest obcięcie opuszka palca,
  • odczytać wartość procentową (często jest ona podana jako przedział minimum-maksimum, co pokazuje, że dany problem zdrowotny może mieć różne nasilenie),
  • przemnożyć ją przez sumę ubezpieczenia, która wynika z zawartej umowy.

Kolejnym działaniem, jakie trzeba wykonać w celu wypłaty odszkodowania, jest oczywiście zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela.


Zobacz też:
Archiwum: maj 2024