Anatomia

Kości nadgarstka – anatomia i możliwe urazy kości ręki. Sprawdź, czym jest złamanie kości łódeczkowatej i choroba Kienbocka!

Kości nadgarstka – anatomia i możliwe urazy kości ręki. Sprawdź, czym jest złamanie kości łódeczkowatej i choroba Kienbocka!

Kości nadgarstka stanowią połączenie dla kości promieniowej i łokciowej przedramienia z podstawą pięciu kości śródręcza ręki. Budowa nadgarstka należy do najbardziej skomplikowanych części ludzkiego ciała. Poznaj anatomię i funkcje nadgarstka!

Czy wiesz, jaką rolę pełnią kości nadgarstka? Nadgarstek zbudowany jest z wielu kości, stawów, więzadeł i ścięgien. Wszystkie elementy składowe współpracują ze sobą, tworząc niezwykle skomplikowany układ. Dzięki temu nadgarstek może wykonywać ruchy na boki, w górę i w dół oraz do przodu i do tyłu. Nadgarstek jest odpowiedzialny za umożliwienie wykonywania szerokiego zakresu ruchu. Dowiedz się, z jakich kości składa się nadgarstek i na jakie urazy jest narażony!

Kości ręki – anatomia i funkcje

Kończyna górna w ludzkim szkielecie składa się z dwóch zasadniczych odcinków. Wyróżnia się obręcz barkową i część wolną. Część wolną tworzą kości:

 • ramienna;
 • przedramienia;
 • nadgarstka;
 • śródręcza;
 • palców.

Za sprawą kości w ręce możesz wykonywać niezbędne ruchy. Specjalna budowa kończyny górnej umożliwia chwytanie i dotykanie.

Kości przedramienia

Kości przedramienia tworzone są przez kość łokciową i promieniową. Wraz z kością ramienną stanowią jedno z najbardziej skomplikowanych połączeń stawowych w ludzkim narządzie ruchu. Kości te połączone są ze sobą za pomocą stawu łokciowego, a pomiędzy znajduje się błona międzykostna przedramienia.

Kości śródręcza

Kolejnym ważnym elementem jest śródręcze, które stanowi człon pośredni między nadgarstkiem i palcami. Ta część zbudowana jest z pięciu długich kości. Każda kość styka się z kośćmi nadgarstka i przypisanym paliczkiem bliższym. Kości śródręcza składają się z trzonu, końca bliższego (podstawy) i końca dalszego (głowy).

Kości nadgarstka

Kości nadgarstka są odpowiedzialne za pomoc różnym strukturom nerwowo-naczyniowym i ścięgnom w dotarciu do pewnych grup mięśni i struktur kostnych. Nadgarstek zbudowany jest z ośmiu kości ułożonych w dwa szeregi:

 • szereg proksymalny;
 • szereg dystalny.

Kości nadgarstka mają charakterystyczny wygląd: są wypukłe od zewnętrznej strony, a od strony dłoniowej – wklęsłe.

Kości w szeregu proksymalnym

W bliższym szeregu znajdują się cztery kości. Wyróżnia się:

 • kość łódeczkowatą;
 • kość księżycowatą;
 • kość trójgraniastą;
 • kość grochowatą.

Kości w szeregu dystalnym

Dalszy szereg zbudowany jest przez:

 • kość czworoboczną większą;
 • kość czworoboczną mniejszą;
 • kość główkowatą;
 • kość haczykowatą.

Złamanie kości nadgarstka

Choć struktury kostne są niezwykle twarde i wytrzymałe, nietrudno o ich uraz. Potocznie nazywane złamanie nadgarstka jest w rzeczywistości złamaniem kości łódeczkowatej znajdującej się w bliższym szeregu nadgarstka. Jest jednym z częściej występujących zaburzeń w obrębie nadgarstka, jednak bardzo często jest pomijany lub błędnie diagnozowany. Wynika to z faktu, że obszar wokół kości łódeczkowatej może nie dawać charakterystycznych objawów złamania.

Przyczyny i diagnoza złamania kości łódeczkowatej

Złamania zazwyczaj są konsekwencją upadku na wyprostowaną rękę lub zgięcie grzbietowe nadgarstka. Problem często dotyka młodych, aktywnych ludzi. Z powodu niewielkich rozmiarów kości łódeczkowatej może występować spory problem w postawieniu odpowiedniej diagnozy. Badanie obrazowe RTG może nie uwidocznić szczeliny złamania w tak małej strukturze. Dlatego dość często stosowanymi badaniami są tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny. Nie bez znaczenia są także testy prowokacyjne i uciskowe.

Objawy złamania kości łódeczkowatej

Złamania kości nadgarstka znacząco utrudniają czynności ruchowe w obrębie ręki. W wyniku urazu nadgarstka może pojawić się bolesność przy poruszaniu przedramieniem. Do innych objawów zalicza się:

 • dolegliwości bólowe pacjenta przy ruchach nadgarstkiem;
 • tabakiera anatomiczna (tkliwość przy dotyku obrębu kości łódeczkowatej);
 • ból i obrzęk nadgarstka;
 • zaczerwienienie skóry nad kością.

Leczenie złamania kości łódeczkowatej nadgarstka – rehabilitacja

Zazwyczaj leczenie zachowawcze złamania obejmuje unieruchomienie łokcia, nadgarstka i kciuka w opatrunku gipsowym przez okres 6 tygodni. Po tym czasie przywracana zostaje ruchomość łokcia i na kolejne 6 tygodni pozostawiony zostaje gips na nadgarstku i kciuka. Po zdjęciu gipsu do przywrócenia sprawności nadgarstka konieczna jest rehabilitacja. Jeśli doszło do złamania z przesunięciem, potrzebne może być leczenie operacyjne.

Ból nadgarstka – choroba Kienbocka, czyli martwica kości księżycowatej

Choroba Kienbocka jest stosunkowo rzadkim schorzeniem. Polega ono na martwicy kości księżycowatej, do której dochodzi w wyniku braku unaczynienia i zwiększonego obciążenia. Choroba często powstaje przez wcześniejszy uraz lub cykliczne mikrourazy. Właściwa diagnoza w odpowiednim czasie i właściwe leczenie może przywrócić sprawność ręki.

Zespół cieśni nadgarstka a reumatoidalne zapalenie stawów

Zespół cieśni nadgarstka powstaje w wyniku ucisku nerwu pośrodkowego biegnącego w kanale nadgarstka. Najczęstszą przyczyną jest choroba zawodowa (praca przy taśmie i komputerze). Podłożem może być również reumatoidalne zapalenie stawów. Odpowiednie leczenie może przywrócić sprawność i wyeliminować dolegliwości bólowe.

Kości nadgarstka tworzą niesamowity układ, który zapewnia doskonałe funkcje ruchowe kończyn górnych. Nadgarstek jest delikatną strukturą narażoną na liczne uszkodzenia kości. Najczęstszym urazem jest skręcenie nadgarstka. Równie często dochodzi także do jego zwichnięcia.


Zobacz też:
Archiwum: grudzień 2023