Farmakologia

Tikagrelor – stosowanie, dawkowanie, skutki niepożądane. Co warto wiedzieć o tym leku?

Tikagrelor – stosowanie, dawkowanie, skutki niepożądane. Co warto wiedzieć o tym leku?

Tikagrelor jest lekiem przeciwpłytkowym, który stosowany jest przy zapobieganiu zdarzeniom sercowo-naczyniowym. Podaje się go dorosłym pacjentom, którzy mają zespół wieńcowy. Występuje w formie tabletek. Co jeszcze warto wiedzieć o tym leku?

Tikagrelor to najczęściej lek w postaci tabletki powlekanej. Podaje się go  w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym w celu zapobiegania zdarzeniom sercowo-naczyniowym u dorosłych pacjentów, którzy przechodzą ostry zespół wieńcowy lub z zawałem mięśnia sercowego. Jedna tabletka zawiera 60 mg tikagreloru. Jest ona jednocześnie w zasadzie wolno od sodu, ponieważ zawiera mniej niż 1 mmol tego pierwiastka.

Tikagrelor – dawkowanie

Osoby przyjmujące tikagrelor powinny codziennie przyjmować również dawkę podtrzymującą kwasu acetylosalicylowego w ilości 75–150 mg. W przypadku ostrych zespołów wieńcowych należy rozpocząć od podania dawki nasycającej 180 mg, leczenie kontynuuje się poprzez podawanie dwa razy dziennie 90 mg. Taka kuracja powinna trwać 12 miesięcy, chyba że istnieje konieczność przerwania leczenia.
U osób z zawałem mięśnia sercowego zalecana dawka to 60 mg, która podawana jest dwa razy na dobę, jeżeli jest potrzeba przedłużonego leczenia dla pacjentów z zawałem serca przebytym co najmniej rok tomu, którzy mają wysokie ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych. Leczenie można rozpocząć od 2 lat po przebytym zawale serca lub w ciągu roku od zakończenia leczenia innym inhibitorem receptora ADP. Jeżeli pominięta zostałą dawka leku, to pacjent powinien przyjąć następną tabletkę zgodnie ze schematem.
Jeżeli konieczna jest zmiana przyjmowanego leku, to pierwszą dawkę tikagreloru trzeba podać 24 godziny po ostatniej dawce poprzednio stosowanego leku przeciwpłytkowego.

Tikagrelor – sposób podawania

Lek podawany jest doustnie w formie tabletek powlekanych. Może być zastosowany podczas posiłku lub niezależnieod niego. Jeżeli pacjent ma problemy z przełykaniem tabletki w całości, to można ją rozgnieść na proszek i zmieszać z wodą, powstały roztwór należy natychmiastowo wypić. Szklankę po leku trzeba przepłukać wodą i ponownie wypić. Tabletkę zmieszaną z wodą można podać przez zgłębnik nosowo-żołądkowy. Ważne jest jednak przepłukanie zgłębnika wodą po podaniu mieszaniny.

Tikagrelor – szczególne grupy pacjentów

Wśród szczególnej grupy pacjentów znajdują się osoby w podeszłym wieku, dla których dawka leku musi być specjalnie dostosowana. Nie jest to konieczne u pacjentów, którzy zmagają się z zaburzeniami czynności nerek. Nie ma obecnie badań na to, jak tikagrelor działa na osoby z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, dlatego stosowanie tego leku jest u nich przeciwwskazane. Tylko częściowo wiadomo, jak lek działa u osób z zaburzeniami czynności wątroby. Tutaj dostosowanie dawki nie jest konieczne, ale lek należy podawać z zachowanie ostrożności. Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby w stopniu lekkim nie muszą mieć dostosowywanej dawki.
Dzieci i młodzież to grupa, dla której nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku. Nie jest zalecane podawanie im leku przy niedokrwistości sierpowatokrwinkowej.

Tikagrelor – przeciwwskazania

Wśród przeciwwskazań do podawania leku znajdują się:

 • nadwrażliwość na którąkolwiek substancję pomocniczą;
 • czynne krwawienia patologiczne;
 • kwrwotoki śródczaszkowe;
 • zaburzenia czynności wątroby;
 • nie należy stosować tikagreloru razem z silnymi inhibitorami CYP3A4, ponieważ może to doprowadzić do zwiększania narażenia na lek.

Tikagrelor – wpływ na płodność, laktację i ciążę

Kobiety będące w wieku rozrodczym powinny stosować antykoncepcję w czasie leczenia, żeby uniknąć zajścia w ciążę. Istniejw bardzo ograniczona liczba badań na temat wpływu tikagreloru na ciążę. Badania przeprowadzone na zwierzętach wykazały, że środek ten ma szkodliwy wpływ na rozrodczość. Nie zaleca się jego podawania w czasie trwania ciąży. Jeżeli chodzi o płodność, to badania na zwierzętach nie stwierdziły, że lek wpływa w jakikolwiek sposób na ten element.
Badania laktacji na zwierzętach wykazały, że lek przenika do mleka matki karmiącej, dlatego dziecko może być narażone. Kobieta wspólnie z lekarzem musi zdecydować, czy przerwie terapię lekiem, czy może zaprzestanie karmienia piersią.

Tikagrelor a prowadzenie pojazdów

Leka ma bardzo mały wpływ na prowadzenie pojazdów oraz obsługę maszyn. Część pacjentów zgłaszała jednak zawroty głowy. Jeżeli takowe występują, to pacjent powinien zaprzestać prowadzenia pojazdów lub zachowywać bardzo wysoką ostrożność.

Tikagrelor – przedawkowanie

Lek jest tolerowany przy pojedynczej dawce do 900 mg. Badania wykazały, że stosując pojedynczą dawkę, toksyczność w żołądku jest od niej zależna. Po przedawkowaniu leku może wystąpić duszność i pauzy komorowe, w tym wypadku trzeba monitorować pacjenta z użyciem elektrokardiogramu. Na tikagrelor nie ma obecnie antidotum, a sam lek nie jest usuwany w czasie dializy. Przedawkowanie leczy się zgodnie z praktyką medyczną. Tikagrelor w przypadku przedawkowania może doprowadzić do przedłużonego krwawienia, które jest związane z hamowaniem płytek krwi. Nie ma opinii, które potwierdzałyby, że transfuzja płytek krwi byłaby korzystna dla osób, które przedawkowały, a występują u nich krwawienia. W przypadku krwawień trzeba wprowadzić leczenie wspomagające.

Tikagrelor – działania niepożądane

Lek może wywoływać działania niepożądane:

 • łagodne, złośliwe i nieokreślone nowotwory;
 • zaburzenia krwi i układu chłonnego;
 • zaburzenia metabolizmu i odżywiania;
 • zaburzenia układu immunologicznego;
 • zaburzenia psychiczne;
 • zaburzenia oka;
 • zaburzenia ucha i błędnika;
 • zaburzenia układu nerwowego;
 • zaburzenia ucha;
 • zaburzenia naczyń;
 • zaburzenia układu oddechowego;
 • zaburzenia żołądka i jelit;
 • zaburzenia skóry i tkanki podskórnej;
 • zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej;
 • zaburzenia nerek i dróg moczowych

Tikagrelor – skuteczność kliniczna

Tikagrelor podawany w dawce 90 mg dwa razy na dobę działał lepiej niż klopidogrel w dawce 75 mg na dobę w zapobieganiu złożonego punktu końcowego, czyli zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawału lub udaru. Lepsze wyniki leczenia lekiem tikagrelor w porównaniu do klopidogrelu są widoczne w wielu grupach pacjentów.

Jak wygląda tikagrelor?

Lek najczęściej jest w tabletkach powlekanych. Mają one okrągły kształt i są obustronnie wypukłe. Tabletki są oznakowane literą „T” z jednej strony, po drugiej stronie są gładkie.

Tikagrelor to często używany lek przeciwpłytkowy w zapobieganiu zdarzeniom sercowo-naczyniowym, jest on podawany dorosłym pacjentom. Nowe badania sugerują, że nowe strategie stosowania tego leku wskazują na poprawę rokowania nie tylko u osób, które przeszły zawał serca.


Zobacz też:
Archiwum: marzec 2024