Anatomia

Układ nerwowy – działanie i rola układu nerwowego u człowieka.

Układ nerwowy – działanie i rola układu nerwowego u człowieka.

Układ nerwowy ma bardzo złożoną budowę. Dzięki sprawnemu funkcjonowaniu całego systemu nerwowego jesteśmy w stanie wykonywać wiele czynności bez zastanowienia. Dowiedz się, na czym polega działanie układu nerwowego u człowieka.

Układ nerwowy zaliczany jest do tzw. układów scalających. Jego poprawne funkcjonowanie wpływa na cały organizm ludziki. Posiada bardzo skomplikowaną i złożoną budowę, która tworzy sieć połączeń, umożliwiających odbieranie i przekazywanie informacji. Dobra kondycja układu nerwowego ma ogromne znaczenie dla zdrowia całego organizmu. Sprawdź, w jaki sposób nasz organizm przetwarza informacje z otoczenia.

Układ nerwowy – budowa i rola

Układ nerwowy zawiaduje pracą całego organizmu. Jego budowa jest skomplikowana, złożona z kilku ściśle ze sobą współpracujących podsystemów. Stworzony jest z tkanki glejowej i nerwowej. Potrafi przekazywać i rejestrować docierające do ciała bodźce, a następnie w odpowiedzi na nie wywoływać konkretne reakcje w ciele. Dzieli się na poszczególne części:

 • ośrodkowy układ nerwowy – w jego skład wchodzi mózgowie i rdzeń kręgowy;
 • obwodowy układ nerwowy – ściśle połączony z ośrodkowym układem nerwowym, dzieli się na układ somatyczny i autonomiczny (wegetatywny);
 • w obrębie układu autonomicznego można dodatkowo wyróżnić część współczulną i przywspółczulną.

Ośrodkowy układ nerwowy

Centralny układ nerwowy zajmuje się odbieraniem, analizowaniem, a następnie przetwarzaniem informacji, które pochodzą zarówno ze środowiska zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Następnie przesyła informację do organów wykonawczych. Jego główne części – rdzeń kręgowy i mózg są ochraniane przez kości czaszki i kręgosłup. Rdzeń kręgowy ma zadanie przewodzenie impulsów nerwowych pomiędzy mózgowiem a obwodowym układem nerwowym. Mózgowie utrzymuje homeostazę w organizmie. Tutaj zachodzą procesy uczenia się, zapamiętywania, ale również inne tj. utrzymanie prawidłowej temperatury ciała, czynności serca i ciśnienia krwi.

Obwodowy układ nerwowy

Ta część układu nerwowego ma na celu przekazywanie informacji pomiędzy ośrodkowym układem nerwowym a narządami. Zbudowany jest ze zwojów tworzących cześć współczulną i przywspółczulną oraz nerwów – rdzeniowych i czaszkowych. W jego obrębie można wymienić:

 • układ somatyczny – jego rolą jest odbieranie sygnałów płynących ze środowiska zewnętrznego oraz reagowanie na konkretne bodźce, przekazuje informacje z narządów zmysłów do mięśni szkieletowych, zarządza pracą gruczołów skórnych;
 • autonomiczny układ nerwowy – jest odpowiedzialny za prawidłową przemianę materii i funkcjonowanie narządów wewnętrznych, składa się z dwóch części – układu sympatycznego (współczulnego) i parasympatycznego (przywspółczulnego);
 • nerwy będące częścią układu obwodowego noszą nazwę nerwów czuciowych, odbierają z otoczenia bodźce czuciowe poprzez zmysły.

Układ współczulny i przywspółczulny

Praca tych układów polega na ich przeciwstawnym działaniu. Układ współczulny pobudza pracę różnych narządów, wyciszając inne, a także wywołuje konkretną reakcję w sytuacjach stresowych. Z kolei układ przywspółczulny hamuję pracę narządów, które zostały postawione w stan gotowości w momencie reakcji na bodziec stresowy. Wycisza i tonizuje organizm.

Komórki nerwowe – działanie i budowa

Podstawową komórką układu nerwowego jest neuron. Ma on specyficzną, rozgałęzioną budowę, dzięki czemu może odbierać i przekazywać informacje. Składa się on z ciała komórki z jądrem, licznych wypustek zwanymi dendrytami oraz długiej wypustki, czyli aksonu. Akson odbiera informację z ciała komórki i przekazuje je dalej do innego neuronu lub bezpośrednio do narządu wykonawczego. U człowieka akson może mieć długość nawet 100 cm.

Jak dochodzi do przekazania informacji pomiędzy neuronami?

Neuron pokryty jest błoną komórkową, która jest zdolna do przewodzenia informacji w postaci impulsów elektrycznych. Impuls nerwowy wychwytywany jest przez wypustki, czyli dendryty, a następnie przebiega wzdłuż komórki, oraz poprzez akson kierowany jest dalej do innych neuronów, narządów lub gruczołów. Pomiędzy dendrytami znajduje się tzw. przestrzeń synaptyczna. W tym miejscu dochodzi do przekazywania informacji pomiędzy neuronami. Punkt, w którym akson jednego neuronu odbiera sygnał od drugiej komórki, nosi nazwę synapsy.

Ważną rolę w przekazywaniu impulsu w układzie nerwowym odgrywają tzw. neuroprzekaźniki. Są to związki chemiczne wychwytywane przez receptory dendrytów. Bez nich nie mogłoby dojść do prawidłowego przekazania bodźca. Do neuroprzekaźników należą substancje tj.:

Choroby układu nerwowego

Układ nerwowy narażony jest na liczne choroby o charakterze wrodzonym lub nabytym. Niektóre dolegliwości ze strony układu nerwowego mogą być spowodowane urazami. Najczęstsze schorzenia to:

 • choroby naczyniowe – udar niedokrwienny, udar krwotoczny;
 • padaczka;
 • migrenowe bóle głowy;
 • zaburzenia otępienne – choroba Alzheimera, otępienie czołowo-skroniowe;
 • stwardnienie rozsiane;
 • choroby układu nerwowo-mięśniowego – miopatia, neuropatia, rdzeniowy zanik mięśni;
 • choroba Parkinsona;
 • zespół Tourette’a
 • choroby infekcyjne – zapalenie opon mózgowych, ropniak podtwardówkowy;
 • urazy głowy – wstrząśnienie mózgu, krwiaki mózgu;
 • nowotwory;
 • choroby psychiczne – depresja, choroba dwubiegunowa, schizofrenia.

Niepokojące objawy ze strony układu nerwowego

Diagnostyka chorób układu nerwowego stanowi spore wyzwanie. Złożoność procesów i funkcji układu nerwowego sprawia, że swoim przebiegiem mogą dawać bardzo zróżnicowane symptomy chorobowe. Objawy, które mogą niepokoić to:

 • bóle i zawroty głowy;
 • zaburzenia widzenia;
 • zaburzenia czynności ruchowych;
 • problemy ze snem;
 • zaburzenia równowagi;
 • kłopoty z mową;
 • zaburzenia węchu i smaku;
 • problemy z koncentracją i uwagą;
 • parestezje – mrowienie, drętwienie, zmienne odczucia cieplne, uczucie przechodzenia prądu przez ciało.

Leczeniem tego typu chorób zajmuje się neurolog. W razie wystąpienia niepokojących objawów należy skontaktować się z lekarzem rodzinnym, który może zlecić dodatkowe badania. Konsultacja u lekarza neurologa wymaga specjalistycznego skierowania od lekarza pierwszego kontaktu.

Czynniki mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego

Układ nerwowy wpływa na pracę wielu istotnych narządów w ludzkim ciele. Jego kondycja jest niezwykle istotna i może mieć związek ze stanem psychicznym. Profilaktyka chorób polega przede wszystkim na:

 • zapewnieniu odpowiedniej diety, bogatej w witaminy z grupy B, cynk, magnez czy kwasy omega-3;
 • wystarczającej ilości wypoczynku nocnego, który powinien wynosić 7–8 godzin na dobę, w czasie snu dochodzi do regeneracji i wyciszenia układu nerwowego, niedobór snu może mieć groźne konsekwencje;
 • unikanie stresu oraz umiejętność radzenia sobie z nim poprzez różnego rodzaju ćwiczenia i techniki oddechowe;
 • wysiłek fizyczny – odgrywa ogromną rolę w zachowaniu prawidłowego funkcjonowania całego organizmu, jest najlepszym sposobem na wyciszenie umysłu i pozbycie się nadmiaru stresu;
 • unikanie używek – używki takie jak narkotyki czy alkohol zaburzają pracę układu nerwowego, spowalniają lub nadmiernie przyspieszają pracę obwodowego układu nerwowego, prowadzą do uzależnień psychicznych i fizycznych.

Coraz częściej mówi się znaczącej roli relaksacji, jogi czy wykorzystaniu technik mindfulness. Takie aktywności i techniki w dużym stopniu pomagają w wielu problemach natury psychicznej oraz schorzeniach neurologicznych. Przyczyniają się do obniżenia poziomu stresu w organizmie, wyciszenia oraz podniesienia jakości życia.

Układ nerwowy jest bardzo złożony. Od jego prawidłowej pracy zależy ogólna kondycja organizmu. Zaburzenia nerwowe prowadzą do wielu chorób i obniżenia jakości życia. Czynniki, które wspomagają pracę układu nerwowego to przede wszystkim higieniczny tryb życia, unikanie używek, oraz dbanie regularny wysiłek fizyczny i sen. Taki tryb życia zapewnia skoordynowaną i prawidłową pracę wszystkich układ w ciele ludzkim.


Zobacz też:
Archiwum: luty 2024