Odszkodowanie

Odszkodowanie z ZUS po wypadku w pracy. Komu należy się świadczenie?

Odszkodowanie z ZUS po wypadku w pracy. Komu należy się świadczenie?

W skrócie:

  • W przypadku uszczerbku na zdrowiu osobie ubezpieczonej przysługuje odszkodowanie z ZUS po wypadku w pracy.
  • Wysokość odszkodowania zależy m.in. od rodzaju uszczerbku.
  • Odszkodowanie należy się również w przypadku śmierci pracownika.

Odszkodowanie z ZUS po wypadku w pracy

Odszkodowanie z ZUS po wypadku w pracy to świadczenie, które ma za zadanie pomóc uporać się ze skutkami uszczerbku na zdrowiu odniesionymi w związku z wykonywaniem pracy lub chorobą zawodową.

Jeśli jako pracownik doznałeś, wskutek wypadku w miejscu zatrudnienia lub choroby zawodowej, stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu i uniemożliwia Ci kontynuowanie pracy zarobkowej, otrzymujesz prawo do jednorazowego odszkodowania. Warunkiem do otrzymania środków z tego tytułu jest objęcie ubezpieczeniem wypadkowym.

Czym jest uszczerbek na zdrowiu?

Przez uszczerbek na zdrowiu rozumie się taki defekt ciała, który ogranicza lub uniemożliwia nam codzienne funkcjonowanie. Tego typu problemy dzieli się na:

  • uszczerbek stały (bez rokowań na powrót do stanu sprzed wypadku),
  • uszczerbek czasowy (możliwość poprawy po upływie co najmniej sześciu miesięcy).

Ile wynosi odszkodowanie z ZUS po wypadku w pracy?

Jeśli chodzi o odszkodowanie z ZUS po wypadku w pracy, jego wysokość zależy od rodzaju danego uszczerbku oraz wpływu na zdrowie, co jest indywidualnie ustalane przez komisję lekarską. Stosuje się wówczas przelicznik w postaci 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu (wartość średniej pensji jest ustalana przez GUS).

Poniżej znajdują się przykładowe stawki za okres od 1.04.2023 do 31.03.2024:

  • 1269 zł: za każdy procent uszczerbku na zdrowiu (stałego lub długotrwałego),
  • 22 212 zł: z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do wykonywania pracy, a także niezdolności do samodzielnej egzystencji osoby ubezpieczonej,
  • 114 231 zł: środki w tej wysokości może otrzymać małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego,
  • 57 115 zł: środki te otrzyma inny członek rodziny niż małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego.

Zobacz też:
Archiwum: marzec 2024