Porady medyczne

L4 po wypadku samochodowym – na jak długo? Kto może je wystawić? Czy na L4 można pracować zdalnie?

L4 po wypadku samochodowym – na jak długo? Kto może je wystawić? Czy na L4 można pracować zdalnie?

Wypadki samochodowe są niestety bardzo powszechne na polskich drogach. W niektórych sytuacjach negatywne skutki mogą uniemożliwiać pracę oraz codzienne funkcjonowanie. Sprawdź, w jaki sposób można uzyskać zwolnienie lekarskie na okres rekonwalescencji.

Osoby zatrudnione, które odprowadzają składki chorobowe mają prawo do zwolnienia lekarskiego. Czas przebywania na L4 należy w pełni wykorzystać na leczenie i rehabilitację.  Nie ma wolno wówczas pracować ani wykonywać żadnych aktywności opóźniających powrót do pełnej sprawności. Na jak długo przysługuje zwolnienie lekarskie po wypadku?

Jakie świadczenia przysługują po wypadku?

Jeśli wypadek samochodowy wpłynął negatywnie na kondycję fizyczną, każdy ubezpieczony ma prawo do leczenia oraz przerwę od pracy. W tym czasie zaleca się odpoczynek, zażywanie leków oraz niezbędna rehabilitacja. 

W wielu przypadkach ubezpieczenie wiąże się także z odszkodowaniem za uszczerbek na zdrowiu. W zależności od posiadanego pakietu można ubiegać się także o zwrot utraconego dochodu, rekompensatę za zniszczone ubrania, samochód lub inne wartościowe przedmioty. 

Czy długość zwolnienia lekarskiego wpływa na wysokość odszkodowania?

Pensja na zwolnieniu lekarskim przysługującym po wypadku wynosi 80% wynagrodzenia. W pełnej wysokości pracownik otrzyma ją, jeśli to zdarzenie miało miejsce:

  • w czasie pracy;
  • w drodze z pracy lub do miejsca zatrudnienia

Jeśli jednak uszczerbek na zdrowiu jest znaczny i prowadzi do utraty sprawności, może być przyczyną przyznania odszkodowania. Zarówno świadczenie rehabilitacyjne, jak i jednorazowa rekompensata muszą być uzasadnione. Długotrwały uszczerbek na zdrowiu, który wynika z wypadku mającego miejsce w pracy (np. w przypadku kierowców zawodowych) i skutkuje co najmniej 6-miesięcznym zwolnieniem, pozwala na uzyskanie odszkodowania z ZUS. 

Kto może wystawić L4 po wypadku?

Jeśli brałeś udział w wypadku samochodowym, musisz zadbać zarówno o własne bezpieczeństwo, jak i o kwestie formalne. Warto wezwać policję, dzięki czemu wszystkie aspekty prawne zostaną w pełni uregulowane. 

Po każdym wypadku samochodowym warto odwiedzić lekarza lub wezwać pogotowie. Nawet jeśli w pierwszej chwili nie odczuwa się żadnych dolegliwości, warto mieć na uwadze możliwy szok i poziom adrenaliny. Objawy mogą się pojawić dopiero po pewnym czasie.

Kiedy i jak można otrzymać zwolnienie?  

Jeśli skutki wypadku okażą się poważne, konieczne jest wystawienie zwolnienia lekarskiego. Uprawniony jest do tego każdy lekarz oraz lekarz dentysta. Konsultacja online może być pomocna w stwierdzeniu, czy nic ci nie dolega po wypadku. Jeśli jednak czujesz, że powinieneś udać się na klasyczną wizytę, warto to rozważyć.

Co w sytuacji, gdy wypadek miał miejsce w pracy lub w drodze do pracy?

Sytuacja, w której wypadek samochodowy miał miejsce w pracy, jest łatwa do określenia. Natomiast wypadek uznawany za zdarzenie w drodze do pracy lub z pracy jest odrobinę trudniej zdefiniować. 

W tym przypadku oczywiście chodzi o drogę bezpośrednio z domu do miejsca zatrudnienia. Obejmuje to jednak również trasę do miejsca innego zatrudnienia, lokalizacji związanej z obowiązkami codziennym  czy drogę uczelni bądź lokalu gastronomicznego. 

Wówczas zwolnienie lekarskie przyznane po wypadku samochodowym jest płatne w 100%. Jeśli z jakiegoś powodu nie udasz się do lekarza od razu (np. dolegliwości pojawiły się po dniu lub dwóch od zdarzenia), możesz się zastanawiać, na ile dni wstecz można wystawić zwolnienie lekarskie. Ten termin to 3 dni i nie ma możliwości przedłużenia

Czy na zwolnieniu można pracować zarobkowo?

Niezależnie od tego, czy L4 zostało wystawione stacjonarnie, czy zdalnie, uniemożliwia podjęcie jakiejkolwiek pracy. Podczas trwania zwolnienia nie ma możliwości wykonywania żadnych zadań związanych z pracą. 

W przypadku kontroli pracownik niewywiązujący się zaleceń lekarskich musi zwrócić świadczenia wypłacone na czas rekonwalescencji. 

Jeśli osoba zatrudniona w dwóch miejscach uzyska zwolnienie, także nie ma prawa pracować w żadnym przedsiębiorstwie. W zwolnieniu zawarte są informacje o rodzaju choroby, a także zaleceniach. Czasem dotyczą one także opuszczania domu.


Zobacz też:
Archiwum: styczeń 2024