Ratownictwo Medyczne

Czy ratownik medyczny może wystawić e-zwolnienie?

Czy ratownik medyczny może wystawić e-zwolnienie?

Asystenci medyczni mogą od kilku lat wystawiać e-zwolnienia. Wśród nich znajdują się również ratownicy medyczni. Czy każdy ratownik może wystawić dla Ciebie zwolnienie? Jak wykonuje się taką czynność?

Przejście na e-zwolnienia przyczyniło się do usprawnienia przepływu informacji o zwolnieniach. Czy podobnie na system wpłynęło dołączenie asystentów medycznych do grupy osób uprawnionych? Odpowiadamy!

Kto może wystawiać e-zwolnienie?

Do 2018 roku jedynie stomatolodzy i lekarze mogli wystawiać e-zwolnienie lekarskie lub dokument w tradycyjnej formie papierowej. Od 23 października 2018 roku nastąpiła zmiana, a ustawodawca dołączył do grona uprawnionych również asystentów medycznych. Są to m.in. pielęgniarki, sekretarki medyczne i ratownicy medyczni. Dodatkowo od 1 grudnia 2018 roku papierowe zwolnienia lekarskie zostały wyparte przez elektroniczną formę w postaci e-zwolnienia. Mimo obaw sceptyków procedura ta nie spowodowała znaczącego zwiększenia liczby „wątpliwych” e-zwolnień. 

Dlaczego wprowadzono zmianę w e-zwolnieniach?

Podstawą do rewizji obowiązujących dawniej przepisów było odciążenie lekarzy i stomatologów, którzy sporą część swojego czasu poświęcali na wystawianie zwolnień lekarskich. Pewną formą wsparcia było wdrożenia systemu elektronicznego, łącznie z podpisem elektronicznym. 

Jednak większa zmiana nastąpiła w chwili otrzymania uprawnień do wystawiania takich dokumentów przez nową grupę osób. Dzięki temu lekarze mogą skupić się w większym stopniu na specjalistycznym wspieraniu pacjentów. Nie oznacza to jednak, że asystenci medyczni w dziedzinie e-zwolnień zostali postawieni na równi z lekarzami.

Kto decyduje o wystawieniu e-zwolnienia?

W dalszym ciągu to lekarz jest osobą decyzyjną w kontekście ustalania podstawy do wystawienia zwolnienia lekarskiego. Asystenci medyczni, w tym ratownicy, nie uzyskali swobody w podejmowaniu decyzji, kto i w jakiej sytuacji otrzyma e-zwolnienie. W tym celu nadal należy konsultować się ze specjalistą. Pomocą jest także e-lekarz online. Ratownik medyczny wystawia zwolnienie pod nadzorem lekarza i tylko w sytuacji upoważnienia go do tego przez specjalistę.

W praktyce wygląda to tak, że tylko ci ratownicy medyczni, którzy zostali wpisani do Rejestru Asystentów Medycznych i są upoważnieni przez konkretnego lekarza, mogą w jego imieniu wystawiać e-zwolnienia. Oznacza to przeniesienie technicznych czynności związanych z wypisywaniem zwolnień lekarskich z lekarza na ratownika. Wniosek jest więc taki, że asystenci medyczni niewpisani do tego rejestru i nieupoważnieni do wystawiania e-zwolnień nadal nie mogą tego robić.

W jaki sposób działa e-zwolnienie?

System elektronicznego wprowadzania zwolnień lekarskich przyczynia się do widocznych korzyści dla lekarzy, pacjentów i pracodawców. Jak jednak działa sam proces? Osoba uprawniona do wystawienia e-zwolnienia w odpowiednim systemie elektronicznym wpisuje PESEL danej osoby i – w razie potrzeby – weryfikuje jej dane. Zaznacza wszelkie szczegóły związane ze zwolnieniem i sprawdza dane pracodawcy, które są widoczne w systemie. Po zaakceptowaniu e-zwolnienia pacjent otrzymuje wiadomość SMS o wystawieniu dokumentu. Informację taką otrzymają niedługo później także ZUS oraz pracodawca.

Zalety z wystawiania e-zwolnień

Jak już wspomnieliśmy powyżej, e-zwolnienia wystawiane przez lekarzy i asystentów medycznych oszczędzają czas tej pierwszej grupy zawodowej. Poza tym nie zwiększa się ryzyko bezpodstawnego uzyskiwania zwolnień lekarskich, bo asystenci medyczni wystawiają zwolnienia po wcześniejszym zapoznaniu się lekarza z dokumentacją medyczną. 

Sam proces jest również uproszczony i nie wymaga stosowania papierowych druczków czy osobistego lub listownego przekazywania do pracodawcy albo ZUS. Dlatego zmiana ta przyczynia się do usprawnienia obiegu informacji, bez nadmiernego ryzyka powiększania grona pacjentów nieuprawnionych do zwolnienia lekarskiego.

Od kilku lat ratownicy medyczni mogą wystawiać skierowania elektroniczne. Warto skorzystać z tej metody, by nie czekać zbyt długo na niezbędne zwolnienie lekarskie.


Zobacz też:
Archiwum: grudzień 2023