Baza leków

Nebilet – zastosowanie, dawkowanie, możliwe skutki uboczne

Nebilet to lek na receptę, który lekarze zalecają pacjentom doświadczającym problemów z nadciśnieniem. Jaki jest jego skład? Jak w szczegółach przedstawia się dawkowanie, Czy występują przeciwwskazania i możliwe działania niepożądane, a jeśli tak, to jakie? Na te wszystkie pytania znajdziesz konkretne odpowiedzi w poniższym tekście. 

Nebilet – co to jest? 

Nebilet to lek zalecany chorym na nadciśnienie. Jego substancją czynną jest nebiwolol w postaci chlorowodorku. To beta-bloker odpowiedzialny za blokowanie receptorów adrenergicznych. Jego działanie przyczynia się do zmniejszenia częstotliwości rytmu serca oraz rozkurczu obwodowych naczyń krwionośnych.

Pełen skład Nebiletu zawiera: 

 • laktozę jednowodną; 
 • kroskarmelozę sodową (E468);
 • skrobię kukurydzianą; 
 • polisorbat 80 (E433);
 • celulozę mikrokrystaliczną (E4600);
 • hypromelozę (E464);
 • magnez stearynianu (E572);
 • krzemionkę koloidalną uwodnioną (E551);
 • wodę oczyszczoną. 

Nebilet – zastosowanie

Nebilet jest lekiem wydawanym na receptę i przepisywanym osobom chorującym na nadciśnienie tętnicze. Właściwości leku spowalniają czynność serca i obniżają ciśnienie tętnicze krwi zarówno w trakcie wysiłku fizycznego, jak i podczas odpoczynku. Zastosowanie Nebiletu musi zostać poprzedzone szczegółowym wywiadem lekarskim i badaniami, które pomogą w ocenie stanu pacjenta i dawce leku, jaką należy mu przepisać. 

Nebilet – dawkowanie i droga podawania

Nebilet jest lekiem doustnym. Może (jednak nie musi) być przyjmowany z posiłkami. Nie ma to wpływu na tempo czy jakość wchłaniania. Warto jednak pilnować, aby przyjmowanie leku odbywało się o tej samej porze. Lekarz ustalający dawkę bierze pod uwagę wiek, przyczynę przyjmowania środka oraz ogólny stan zdrowia pacjenta. 

W przypadku osób z niewydolnością serca stosowanie Nebiletu jest zazwyczaj leczeniem przewlekłym. Wdrożenie leku wymaga doprowadzenia pacjenta do stanu stabilnego, a jednym z warunków jest brak wystąpienia ostrej niewydolności w ciągu 6 tygodni. Ponadto lekarz musi zebrać wszystkie informacje dotyczące innych stosowanych leków. Konieczne jest także monitorowanie stanu pacjenta i reakcji na lek. Bada się takie czynniki jak:

 • ciśnienie; 
 • tętno;
 • zaburzenie przewodzenia;
 • nasilenie objawów niewydolności serca.

Do zwiększenia dawki dochodzi zazwyczaj w odstępach 1–2 tygodni. Podobnie wygląda wprowadzanie leczenia u osób cierpiących na chorobę wieńcową. 

W przypadku osób, które zmagają się z nadciśnieniem tętniczym, stosuje się dawkę 5 mg lub 2,5 mg u pacjentów cierpiących także na niewydolność nerek lub będących w podeszłym wieku (>65 lat). Pierwsze efekty można zaobserwować dopiero po 2–4 tygodniach stosowania Nebiletu. 

W przypadku konieczności odstawienia leku zaleca się bardzo stopniowe zmniejszanie dawki, wyłącznie pod kontrolą lekarza. Zabronione jest nagłe zaprzestanie jego przyjmowania, szczególnie po długim okresie leczenia. Może to doprowadzić do tzw. nadciśnienia z odbicia.

Nebilet – przeciwwskazania do stosowania

Lista przeciwwskazań do stosowania tego leku na receptę jest bardzo długa. Producent podaje, że nie powinien być podawany: 

 • dzieciom i młodzieży poniżej 18. roku życia;
 • pacjentom z zastoinową niewydolnością serca (do czasu ustabilizowania ich stanu);
 • pacjentom z ciężką niewydolnością serca i/lub niewydolnością wątroby. 

W przypadku Nebiletu należy stosować szczególne środki ostrożności u pacjentów, którzy chorują na:

 • blok serca I stopnia; 
 • dławicę piersiową;
 • zaburzenia krążenia obwodowego;
 • cukrzycę;
 • przewlekłą obturacyjną chorobę płuc;
 • łuszczycę;
 • nadczynność tarczycy;
 • dziedziczne choroby związane z niedoborem laktazy typu Lapp, nietolerancją galaktozy lub zaburzeniami wchłaniania glukozy-galaktozy.

Ponadto przyjmowanie tego specyfiku może wpłynąć na zwiększenie wrażliwości na alergeny i podnosić ryzyko wstrząsu anafilaktycznego.

Nie zaleca się stosowania opisywanego leku wraz z:

 • preparatami przeciwarytmicznymi klasy I (m.in. cybenzolina, dyzopiramid, lidokaina, propafenon);
 • niedihydropirydynowymi antagonistami wapnia;
 • lekami przeciwnadciśnieniowymi działającymi ośrodkowo (np. klonidyną, metylodopą, guanfacyną). 

Ponadto należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania Nebiletu i leków takich jak:

 • preparaty przeciwarytmiczne klasy III;
 • wziewne halogenowe środki znieczulające;
 • insulina albo inne leki przeciwcukrzycowe;
 • preparaty zawierające amifostynę i baklofen;
 • glikozydy naparstnicy;
 • antagoniści kanału wapniowego typu dihydropirydyny;
 • przeciwpsychotyczne, przeciwdepresyjne, uspokajające;
 • sympatykomimetyki.

O przyjmowaniu Nebiletu należy powiadomić lekarza: 

 • w przypadku przyjmowania inhibitorów CYP2D6;
 • przed poddaniem się zabiegom, podczas których stosuje się leki znieczulające;

Warto także uważać w przypadku kobiet ciężarnych. Nebilet może negatywnie wpływać na ciążę i rozwijający się płód. Lek należy zatem przyjmować wyłącznie w porozumieniu z lekarzem i tylko w przypadku absolutnej konieczności. Kobietom, które decydują się na karmienie piersią, nie zaleca się przyjmowania tego leku. Może on bowiem przenikać do mleka. 

Nebilet – możliwe działania niepożądane

Niektórzy pacjenci przyjmujący Nebilet doświadczają skutków ubocznych. 

Do takich działań występujących niezbyt często zaliczają się m.in.:

 • zaburzenia snu (szczególnie koszmary senne);
 • zaburzenia widzenia; 
 • zaburzenia rytmu serca (bradykardia);
 • stan niewydolności serca;
 • niedociśnienie tętnicze;
 • zwolnienie przewodzenia oraz/albo blok przedsionkowo-komorowy;
 • nasilenie lub pojawienie się chromania przestankowego;
 • wymioty;
 • wzdęcia;
 • niestrawność;
 • skurcz oskrzeli;
 • świąd i wysypka rumieniowa;
 • depresja; 
 • impotencja u mężczyzn.

Bardzo rzadko występujące skutki uboczne leku to:

 • zaostrzenie objawów łuszczycy; 
 • omdlenia.

Działania niepożądane, których częstość jest nieustalona, to:

 • pokrzywka i reakcje alergiczne;
 • obrzęk naczynioruchowy. 

Warto również nadmienić, że niektórzy pacjenci przyjmujący Nebilet na nadciśnienie tętnicze, często doświadczają takich działań niepożądanych jak:

 • obrzęki;
 • ogólne zmęczenie; 
 • zawroty głowy;
 • ból głowy;
 • zaparcia lub biegunki;
 • nudności;
 • parestezje;
 • duszności. 

Pacjenci, którzy przyjmują Nebilet z powodu przewlekłej niewydolności serca i choroby wieńcowej, zgłaszają takie skutki uboczne jak:

 • zawroty głowy;
 • bradykardia. 

Skutki uboczne zdarzają się podczas jednoczesnego przyjmowania Nebiletu i środków z grupy β-adrenolityków. Należą do nich: 

 • omamy;
 • psychozy;
 • stan dezorientacji; 
 • zziębnięcie lub sinienie kończyn; 
 • przesuszenie spojówek;
 • zespół oczno-śluzówkowo-skórny; 
 • zespół Raynauda. 

Zobacz też:
Archiwum: styczeń 2024