Odszkodowanie

Ile odszkodowania za oparzenie 2 stopnia? Jak je uzyskać?

Ile odszkodowania za oparzenie 2 stopnia? Jak je uzyskać?

Oparzenia prowadzą do trwałego uszczerbku na zdrowiu. W wyniku oparzeń skóry często powstają blizny, koszty leczenia czy przeszczepu skóry są ogromne. Oparzenia 2 stopnia, choć nie należą do najcięższych obrażeń, również podlegają świadczeniom od ubezpieczyciela. Sprawdź, co warto wiedzieć, aby uzyskać zwrot kosztów leczenia oraz zadośćuczynienie za doznaną szkodę.

2 stopień oparzenia – najważniejsze informacje

Ten rodzaj oparzenia oprócz naskórka obejmuje również skórę właściwą. W miejscu oparzenia pojawia się ból i pieczenie, zaczerwienie, obrzęk, a także pęcherze wypełnione limfą. Oparzenia 2 stopnia w większości przypadków nie wymagają interwencji lekarskiej, jednak jeśli obejmuje one duży obszar ciała, należy udać się do szpitala. Wskazaniem do interwencji lekarskiej jest też również:

  • oparzenie wrażliwych części ciała, np. twarzy lub krocza;
  • oparzenia wywołane środkami chemicznymi, prądem;
  • oparzenia dróg oddechowych;
  • oparzenia u dzieci i seniorów.

W takim przypadkach należy wezwać jak najszybciej pomoc lub skierować się na oddział oparzeniowy. 

Oparzenia 2 stopnia – leczenie

Zazwyczaj proces leczenia nie jest skomplikowany. Obejmuje głównie podawania leków przeciwbólowych, a także stosowanie maści z antybiotykami oraz jonami srebra w miejscu oparzenia. W rzadkim przypadkach może dojść do powstania nieestetycznych blizn. Wtedy wskazana jest dodatkowa terapia i rehabilitacja blizn pooparzeniowych. Wykorzystuje się wtedy metody takie jak krioterapia, laseroterapia, czy opatrunki silikonowe, które przynoszą dobre efekty.

Bardzo ważne jest udzielenie pierwszej pomocy. Pomóc można poprzez schłodzenie miejsca oparzenia, jednak nie można stosować lodowatej wody. Może wtedy dojść do szoku termicznego. Szybkie i sprawne działanie pomoże złagodzić ostry ból i może zapobiec powstaniu obrzęku. 

Ile odszkodowania za oparzenie 2 stopnia  – ile powinien zapłacić ubezpieczyciel?

Częstym problemem, z jakim borykają się poszkodowani, jest zaniżanie kwoty odszkodowania przez ubezpieczyciela. Tymczasem odszkodowanie powinno pokrywać koszty leczenia, ewentualnej rehabilitacji, dojazdów do szpitala, a także zadośćuczynienie dla poszkodowanego. Ile odszkodowania za oparzenie 2 stopnia może wypłacić ubezpieczyciel? Całkowita kwota i jej wysokość zależy też od tego, jak rozległe są oparzenia, a także czy do wypadku doszło w miejscu pracy, czy w domu. Zależy to też od konieczności przeprowadzenia dodatkowych zabiegów.

Zazwyczaj kwota, którą otrzyma poszkodowany pracownik, waha się w okolicach kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jeśli przez wypadek pracownik stracił możliwość wykonywania swojej pracy, może ubiegać się o rentę. Podobnie, jeśli w wyniku wypadku powstały blizny i konieczna była operacja plastyczna – ubezpieczyciel również musi pokryć jej koszty. Zatem ile odszkodowania za oparzenie 2 stopnia przysługuje pracownikowi? O całkowitej kwocie decyduje specjalnie powołana komisja lekarska.

Ile odszkodowania za oparzenie 2 stopnia – o czym musisz pamiętać?

O pokrycie kosztów leczenia i zadośćuczynienie może się ubiegać jedynie pracownik, który posiada wykupioną stosowną polisę ubezpieczeniową. Stawki ustalane są w zależności od stopnia uszkodzenia ciała – za mniej rozległe oparzenia nie przysługuje odszkodowanie. Warto też wiedzieć, że w związku z rosnącą świadomością społeczną, coraz więcej osób ubiega się o tego rodzaju odszkodowania. 

Jak uzyskać odszkodowanie?

Niestety, ubezpieczalnie zaniżają znacznie kwoty, które nie są w stanie pokryć nawet kosztów leczenia, nie mówiąc o pozostałych wydatkach przeznaczonych na rehabilitację, środki opatrunkowe czy leki. W takich przypadkach najlepiej dochodzić swoich praw w sądzie.  Niektóre kancelarie prawnicze specjalizują się w tego rodzaju sprawach. Taka fachowa pomoc może okazać się jedynym wyjściem, by faktycznie otrzymać godne odszkodowanie.

Ile odszkodowania za oparzenie 2 stopnia otrzymuje pracownik? Wszystko zależy od tego, czy poszkodowany jest ubezpieczony od tego rodzaju wypadków. Ostateczna kwota jest przyznawana po uwzględnieniu pełnej dokumentacji dotyczącej leczenia i tego, jak bardzo została upośledzona sprawność pracownika. W razie zaniżenia kwoty wypłaty przez ubezpieczyciela warto zgłosić się do kancelarii prawniczej po pomoc.


Zobacz też:
Archiwum: luty 2024