Anatomia

Mięsień naramienny – anatomia i funkcje. O czym świadczy ból tej okolicy barku?

Mięsień naramienny – anatomia i funkcje. O czym świadczy ból tej okolicy barku?

Mięsień naramienny to największy z mięśni okolicy barku, który wchodzi w grupę mięśni obręczy kończyny górnej. Okala on staw ramienny, a dzięki położeniu jest dobrze widoczny przez skórę. Poznaj jego budowę, a także przyczyny bólu i metody treningu.

Mięsień naramienny odpowiada za stabilizację stawu ramiennego i ruchy kończyny. Okala staw ramienny i jest dobrze widoczny przez skórę. Co warto wiedzieć na temat jego budowy i roli w funkcjonowaniu organizmu? Dowiedz się więcej o jego anatomii, funkcjach i potencjalnych przyczynach bólu w tej okolicy.

Anatomia mięśnia naramiennego

Mięsień naramienny (ang. deltoid muscie, łac. musculus deltoideus) to powierzchownie leżący największy mięsień okolicy barku. Zalicza się go do grupy mięśni obręczy kończyny górnej.

Mięsień przyjmuje kształt odwróconej greckiej litery Δ, czyli delty. Znajduje się na zewnętrznej stronie barku i ma trzy przyczepy początkowe, kolejno:

  1. część przednią, obojczykową, która przyczepia się do końca barkowego obojczyka;
  2. część środkową, barkową, przyczepiającą się do wyrostka barkowego łopatki. Ma dużą liczbę włókien mięśniowych i tworzy charakterystyczną wypukłość przy kości ramiennej;
  3. część tylną, grzebieniową, przyczepiającą się do grzebienia łopatki.

Części mięśnia naramiennego

Włókna części przedniej i tylnej mięśnia naramiennego biegną równolegle do dołu i w bok, włókna części środkowej kierują się bocznie i tworzą łuk nad guzkiem większym kości ramiennej. Wspólny przyczep końcowy wszystkich części mięśnia naramiennego znajduje się na guzowatości naramiennej kości ramiennej. Ścięgno końcowe mięśnia wcina się w obręb przyczepu początkowego mięśnia ramiennego.

Mięsień naramienny jest ukrwiony przez gałęzie tętnicy piersiowo-barkowej, tętnicy ramienia głębokiego oraz tętnicy tylnej części ramienia. System unerwienia jest powiązany ze splotem ramiennym i pachowym.

Szczególne położenie tego mięśnia

Mięsień ten jest płaski i dość gruby (do 2 centymetrów) i okala staw ramienny. Jako jedyny mięsień okolicy barku rozpoczyna się na dwóch kościach obręczy kończyny górnej, czyli na łopatce i na obojczyku. Pozostałe mięśnie barkowe (mięsień nadgrzebieniowy, podgrzebieniowy, obły mniejszy, obły większy, podłopatkowy) zaczynają się na łopatce.

Funkcje mięśnia naramiennego

Funkcje mięśnia naramiennego wspierają mobilność kończyny. Każda z jego części pełni inną funkcję, do których należą ruchy obrotowe, przywodzące oraz rotacje:

  • część przednia (obojczykowa) mięśnia obraca ramię do wewnątrz oraz przywodzi je do przodu;
  • część środkowa (barkowa) odwodzi ramię w stawie ramiennym do 90 stopni względem tułowia. Pozwala to na zetknięcie się kości ramiennej z wyrostkiem barkowym i zablokowanie ruchu w stawie. W kontynuowaniu ruchu (powyżej poziomu ramienia) biorą udział już mięśnie grzbietowe;
  • część tylna (grzebieniowa) przywodzi ramię do tyłu i obraca je na zewnątrz.

Ból w mięśniu naramiennym

Objawy bólu w mięśniu naramiennym zazwyczaj są wynikiem przeciążenia i urazów mechanicznych. Często występują podczas ruchu odwodzenia ramienia, czyli w części środkowej. Rzadziej pojawiają się bóle części obojczykowej czy grzebieniowej. Ze względu na częste wykonywanie ruchów ramienia mogą pojawiać się w nim bóle napięciowe. Obecność innych objawów (np. obrzęk, tkliwość czy zaczerwienienie skóry) może wskazywać na zapalenie mięśnia naramiennego lub na naciągnięcie barku.

Ból barku, czyli dolegliwości w obrębie całego stawu barkowego mogą świadczyć o zmianach zwyrodnieniowych lub zapalnych takich jak zespół bolesnego barku, zespół cieśni podbarkowej czy zapalenie kaletki podbarkowej.

Ćwiczenia na wzmocnienie mięśnia naramiennego

Najlepszą metodą na uniknięcie nieprzyjemnego bólu jest wzmocnienie mięśnia. Jeśli masz zdiagnozowane zapalenie mięśnia naramiennego lub barku, skonsultuj się przed treningiem z rehabilitantem. Niektóre z ruchów mogą być niekorzystne dla twojego planu leczenia. Dobra widoczność powierzchownie położonego mięśnia sprawia, że ćwiczenia na jego rozwój są nieodzownym planem treningów kulturystów.

Jakie ćwiczenia wzmocnią mięsień naramienny?

Wypróbuj trening taki jak:

  • wyciskanie hantli;
  • podciąganie sztangi sprzed klatki piersiowej;
  • podciąganie sztangi wzdłuż tułowia;
  • unoszenie hantli w opadzie tułowia.

Wiesz już, jaką rolę odgrywa mięsień naramienny i o czym może świadczyć ból tego obszaru ciała. Co warto jeszcze wiedzieć o jego wzmacnianiu? Ćwiczenia fizyczne wspomagają regenerację mięśnia i są ważną częścią rehabilitacji przy nadwyrężeniach. Mięsień naramienny jest dość silny, nie powinien jednak trwać w długotrwałym napięciu. Najlepiej więc buduje się go za pomocą ćwiczeń dynamicznych takich jak wyciskanie hantli. Pamiętaj, aby po zakończonym treningu zadbać o rozciąganie mięśnia.


Zobacz też:
Archiwum: grudzień 2023